Artiklar om ekonomi och näringsliv

En höjning av landstingsskatten i Skåne väntar med all sannolikhet. Hur stor denna ökning blir är oklart. Men för varje tioöring skatten höjs ger det mellan 250 och 300 miljoner mer i intäkter. En höjning med 35 öre motsvarar en utgift på 70 kronor i månaden för den som tjänar 20 000 före skatt.
Foto:
Kristianstad 9 november

Skatten höjs troligen i Skåne

Tidigare i veckan flaggade Alliansens nya regionstyre för att det är dålig ekonomi i Region Skåne och att...