Tingsrätten gjorde syn på läkarens gård under den andra rättegångsdagen, den 26 januari. Nu har läkaren gått med på att bunkern­, förklädd till maskinhall, får rivas. Det blir upp till tingsrätten att besluta om det ska göras eller inte.
Foto:

Nytt i målet är också att åklagaren Peter Claeson har ändrat sin beskrivning av gärningen. Han hävdar inte längre att kvinnan varit nedsövd och medvetslös utan hållits i ett "sederat, sömn eller sömnliknande tillstånd".
Foto: