Artiklar om skola, utbildning och barnomsorg

Här är teamet som jobbar för att höja skolresultaten för 22 familjehemsplacerade barn i Kristianstad. Från vänster: Sara Nilsson, teamledare familjehemsteamet, Marita Frostemark, teamledare barnsekreterarna, Pia Fenson, skolpsykolog, Elsie Sjöö, enhetschef barn och ungdom på arbete- och välfärdsförvaltningen, Lena Rooth Norén, enhetschef centrala elevhälsan och Sofie Bajramaj, specialpedagog.
Foto:
Kristianstad 18 mars

Samverkan lyfter skolresultat för barn i familjehem

– Man ser barnens behov på ett tydligare sätt. I den bästa av världar hade alla barn som bor i familjehem behövt...