Ombyggnad: Kristianstad

Södra Kaserngatan håller på att göras om till bussgata

Ombyggnad: Kristianstad Artikeln publicerades

Sedan förra veckan pågår arbetet med att anpassa Södra Kaserngatan till Kristianstadslänken. Gatan blir bussgata mellan Kanalgatan och Snapphanevägen från och med september. Hela länken ska invigas i december.

– Jag har varit lite orolig hela vintern över arbetet utmed Västra Boulevarden, där entreprenören blivit sinkad av snö och tjäle. Men vi siktar fortfarande på att länken ska invigas i mitten av december, säger projektledaren Peter Andersson på C4 Teknik.

Spärrades av

Förra veckan spärrades Södra Kaserngatan av mellan Sjöcronas gata och Ängsvägen, där asfalten rivs upp och vattenledningar byts ut.

– Vi gör de lednings- arbeten vi skulle ha gjort de närmaste åren, för att slippa göra det sedan när bussarna kör där, förklarar Peter Andersson.

Klart i augusti

Hela Södra Kaserngatan ska bli en ren bussgata, förutom mellan Kanalgatan och Östra Boulevarden.

På sträckan mellan Kanalgatan och Sjöcronas gata kommer det att byggas en gångfartsgata som medger biltrafik i östlig riktning utmed husen på södra sidan.

Senast den sista augusti ska allting vara klart på sträckan mellan Kanal- gatan och Snapphanevägen, för då ska busstrafiken flyttas från Domus till den nya storhållplatsen vid det nydöpta Hästtorget, där det i dag är parkeringsplats.