Önnestadsbor fick se översiktsplanen

Önnestad

Önnestadsborna fick på måndagen möjlighet att träffa kommunpolitiker och komma med synpunkter på den nya översiktplanen i samband med ett öppet hus.

Artikeln publicerades 21 maj 2012.

Det öppna huset utanför Matöppet var det första av sex i kommunens basorter och de medverkande politikerna var Pierre Månsson (FP), Heléne Fritzon (S), Peter Johansson (M) och Kalle Heise (MP).

- Hej, välkommen in, säger politikerna i mun på varandra till bland andra Pär Söderholm.

Han kommer från Linköping och har bott i Önnestad i bara ett halvår. Han har gått fram till en av kartorna i det öppna tältet.

- Jag bor där, säger han och pekar på Byagatan.

Sedan frågar han om någon av de närvarande har hand om trafikfrågor.

- Jag skulle vilja komma med en synpunkt. Bilarna kör alldeles för fort. Borde man inte göra något för att dämpa farten? föreslår han.

- Det tar vi med oss. Det är möjligt att man kan göra något när man bygger ut, svarar Peter Johansson (M) och lovar att framföra synpunkten till tekniska förvaltningen.

Pär Söderholm undrar om det inte skulle gå att bygga en ringled nedanför fotbollsplanen, så att alla genomfartstrafik till Färlöv skulle försvinna.

- Inte så dum idé, säger Daniela Krizanec på stadsbyggnadskontoret.

Annars är ett utomhusbad det enda han saknar i Önnestad och han välkomnar den blivande tågstationen.

- Ska jag åka in till stan, så cyklar jag, men om man ska till Hässleholm eller vidare blir den perfekt, förklarar han.

En dam som bor mitt emot Matöppet vid Skolgatan är inte lika positiv till tågstationen, inte om den kommer att ersätta bussen.

- Jag har nära till bussen, så det blir en nackdel för mig om de drar in den, berättar hon.

Däremot välkomnar hon planerna på nya cykelbanor.

- Jag cyklar inte själv, men det är många andra som gör det, förklarar hon.

Efter 30 år i Önnestad är hon van vid förändringar.

- Byn har vuxit mycket sedan vi flyttade hit, då fanns det ingenting bakom skolan. Affären fanns inte heller. Det fanns en liten nere i korsningen, berättar hon.