Pågatågen är på gång

Önnestad

Önnestadsborna välkomnades på torsdagen till ett öppet hus om den planerade pågatågsstationen. Trafiken är tänkt att starta 2014 – 30 år efter att tågen slutade stanna i byn.

Artikeln publicerades 8 september 2011.

- Alla brinner för detta. Det blir ett lyft för hela byn, säger Ronny Nilsson som kommit till Trafikverkets öppna hus i Önnestads skola med hustrun Lise-Lotte Nilsson.

Avsikten med det öppna huset var dels att presentera planerna, dels att inhämta synpunkter, för än är det inte för sent att påverka pågatågsstationens utformning. Bland annat är det en öppen fråga om det ska byggas en gång- och cykelväg under eller över spåren vid stationen. Paret Nilsson förordar det förstnämnda.

- Då slipper man hissar, för risken är att de saboteras och då blir det en grej mindre som kan gå sönder, förklarar de och Trafikverkets företrädare noterar deras synpunkt.

Paret Nilsson passar vidare på att föreslå en viadukt eller bro för biltrafiken, så att dagens flaskhals i korsningen Färlövsvägen och Byagatan byggs bort. Det förslaget faller dock platt direkt, även om det möts av förståelse.

- Det ryms tyvärr inte inom det här projektet, för budgeten är hårt ansträngd, förklarar Mikael Prag från konsultfirman Kreera.

Fram till den 22 september kan synpunkter på nuvarande planer lämnas in till Trafikverket. Sedan ställs den så kallade järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ut innan planen fastställs i februari/mars nästa år. Byggstarten är beräknad till 2013 och trafikstarten till 2014.