Opinion

1970-talet åter

Opinion Artikeln publicerades

Regleringsivern lyser igenom i det förslag till förändringar av reglerna på arbetsmarknaden som Socialdemokraterna presenterade i går.

Det är tydligt att det är vänsterkrafterna i S som har initiativet för tillfället. Ett av förslagen är exempelvis att Lex Laval ska rivas upp, något som skulle stå i direkt strid med EU-rätten.

På samma sätt är det olyckligt att S inte tror mer på den svenska modellen med avtal mellan arbetsmarknadens parter än vad man nu ger uttryck för. 1970-talets lagstiftningsvåg tycks önskas åter, just den våg som rubbade balansen på arbetsmarknaden på ett så olyckligt sätt. Som gav marknaden mindre spelrum och stoppade den svenska ekonomins glansperiod 1950–1973.

Kanske kan man rent av dra en parallell mellan Vänsterpartiet kommunisternas starka val 1966 och Vänsterpartiets tilltvingade plats i det rödgröna samarbetet 2008.

På 1960-talet innebar V:s nya roll en påtaglig positionsförflyttning inom S och LO. Stora planer om en samhällsomvandling i näringslivsfientlig riktning diskuterades, varav en hel del snällt realiserades av S-regeringen, även om löntagarfondernas övertagande av näringslivet stoppades.

Nu handlar det bland annat om att arbetsgivare inte på egen hand ska få avgöra om det finns behov av att hyra in utländsk arbetskraft, facket ska få veto. Vad detta kommer att innebära för konkurrensen och möjligheterna för svenska företag att växa sig starka är uppenbart. 1970-talet skulle komma åter.