Opinion

Fi är ett missnöjesparti

Opinion Artikeln publicerades

Valet 2006 är historiskt. För första gången kan du rösta på ett feministiskt parti som utmanar den hundraåriga traditionen av höger- och vänsterpolitik. Feministiskt initiativ (fi) låter sig inte begränsas av gamla vanor utan sätter jämställdhet högst på dagordningen.

Trots decennier av jämställdhetspolitik och mängder av riksdagspartier som kallar sig feministiska, så händer det så oförskämt lite. Kvinnors och mäns livsvillkor är fortfarande väldigt olika. Kvinnor tjänar i snitt 4 300 kronor mindre i månaden än män. Ungefär 46 procent av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld eller hot om våld av en man. Och mer än 80 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor.

De etablerade höger- och vänsterpartierna säger sig vilja ha jämställdhet, men säger samtidigt att det inte får gå till överdrift. När det väl kommer till kritan finns det alltid viktigare saker som måste prioriteras. Det är därför fi ställer upp i riksdagsvalet. Vi sätter de feministiska frågorna högst på dagordningen. Vi ska verka för en verklig feministisk politik i riksdagen.Det här vill vi göra:

Höja kvinnors löner.

De orättvisa lönerna mellan kvinnor och män ska korrigeras genom en nationell arbetsvärdering. Rätten till heltid ska gälla alla. Deltidsarbetslösheten bland kvinnor ska åtgärdas och arbetstiden ska kortas med bibehållen lön.

Stoppa mäns våld.

Stat och kommun ska ta ansvaret för att motverka mäns våld samt skydda och hjälpa de kvinnor och barn som utsätts. Ett internationellt säkerhetsbegrepp ska införas – där det är människors säkerhet som ska stå i centrum, inte staters.

Individualisera föräldraförsäkringen.

Individuell föräldraförsäkring är ett sätt att skapa rättvis arbetsdelning mellan kvinnor och män i både yrkesliv och hemmet. Alla föräldrar ska ta ansvar för både kärleken till och arbetet med sina barn.

Utplåna diskriminering.

Vår vision är en värld fri från diskriminering. En central del av vår politik är att inkludera andra maktordningar baserade på etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och klass och att se hur de samverkar med könsmaktsordningen.

Samhällsbygga på kvinnors villkor.

Samhället ska organiseras och byggas för att underlätta livets alla delar Kvinnor har rätt till det offentliga rummet och till ekonomisk, social och fysisk trygghet. Bostad till rimlig kostnad och samhällsservice inom rimligt avstånd är två grundläggande villkor för detta.Fi utmanar de etablerade riksdagspartierna genom att inte underkasta sig en ideologi till höger eller vänster. Vår politik bygger i stället på insikten att vi kvinnor, trots alla våra individuella olikheter, har det gemensamt att samhällsstrukturerna ger oss sämre villkor och möjligheter bara för att vi är kvinnor.

Fi är ett nödvändigt missnöjesparti. Vi har tröttnat på de etablerade höger- och vänsterpartiernas prat om jämställdhet. Vi vill ha förändring, därför ställer vi upp i riksdagsvalet 2006.Sofia Karlsson

Gudrun Schyman