Opinion

Opinion: Avgå nu!

Opinion Artikeln publicerades

Kristianstadsbladet ägnade under den förra mandatperioden mycket utrymme åt att kritisera det svaga, populistiska och ideologiskt svårförenliga majoritetsstyret i Kristianstad – koalitionen mellan värdekonservativa kristdemokrater och den lokalt alldeles extra djupröda samlingen av socialdemokrater, möjliggjord av en avhoppad moderat och en mer röd än grön miljöpartist.

Förhoppning fanns om bättring. Önskan var en förutsägbar politik, fjärran intrigerandets slutna rum. Särskilt eftersom den dåvarande oppositionen både var tydlig med vad den ville och drog åt samma håll. Det ska erkännas att förutsättningarna efter maktskiftet har förändrats, ett nytt parti – kristianstadsbygdens framtid – togs in i samarbetet för att bredda majoritetsunderlaget. Men av allt att döma har detta ingenting att göra med att majoriteten nu knappt har styrfart.Två ingredienser, sammanfallande i en person – kommunstyrelsens ordförande Göran B:son Asklöf (m) – står i stället som tydliga förklaringar till rådande situation:

Den första är B:son Asklöf ett offer för. Han är en ärlig och rättskaffens man fylld av god vilja, men han saknar tillräcklig erfarenhet av det politiska hantverket. Detta är ingen nyhet. Det har alla varit medvetna om, inte minst hans egna partikamrater. Ändå har de tre stridande falangerna i Kristianstadsmoderaterna valt att hellre utnyttja situationen för egen vinnings skull än att lojalt ge B:son Asklöf det stöd han så väl behöver. Tids nog lär han komma i kapp i fråga om sammanträdesrutiner och förhandlingsteknik, kanske så att han till och med kan stoppa sådana som kommunfullmäktiges ordförande Erna Arhag (m) från att med tvivelaktiga metoder sätta sina personliga intressen framför kommunens bästa, och oppositionsrådet Heléne Fritzon (s) från att pressa honom att protestera mot den borgerliga regeringens politik. Men det kräver ändring. Hittills har maktkampen inom m satts före både den egna ideologin och kommunens bästa, för att nu inte tala om den majoritetskoalition som moderaterna trots allt har huvudansvaret för att administrera.

Den andra ingrediensen är Kristianstad Airport AB. Det som har hänt är ytterst allvarligt, och borde få politiker av B:son Asklöfs rang att överväga om de ska sitta kvar på sina uppdrag. Förtroende fås under förutsättning att ansvar tas.Fram till nu har Göran B:son Asklöf haft möjlighet att på egen hand ta initiativ, att konstatera faktum och finna sitt uppdrag oförenligt med den ovarsamhet som har avslöjats. Om han hade gjort det så hade han avgått med flaggan i topp. I stället har intrigerna och förhandlingarna med socialdemokraterna om hur ägarna ska ställa sig i frågan om ansvarsfrihet, det vill säga låta förre vd:n Thomas Bengtsson ensamt bära hundhuvudet, befläckat Kristianstads styre.

Hur moderaterna tänker lösa situationen är obekant, men att de har ett stort ansvar gentemot kommuninvånarna att göra det står utom allt tvivel.

Enklast vore att börja om på nytt. B:son Asklöf bör avgå. Och partierna i majoriteten bör återgå till förhandlingsbordet för att skapa en politisk organisation som är bättre lämpad och bemannad för att klara det ansvarsfulla uppdrag de trots allt har fått av väljarna.