Östra Göinge

Senaste nytt Östra Göinge

Skånetrafikens priser
Nya taxesystemet bör ses över med kommunerna så vi vet hur det slår. Hinns detta inte med innan får nya prissystemet skjutas upp, anser Socialdemokraterna i Region Skåne.
Foto: