Östra Göinge

I en och samma sjö kan vattnet variera från det brunaste bruna till helt klart, berättar Heléne Annadotter. Just i Breanäs är det mycket alger därför att vindarna ofta är västliga vilket samlar algerna i viken. När vattnet är brunt blir syrehalten lägre därför att det inte når djupare än siktdjupet. Det påverkar i sin tur fiskar och bottenlevande djur.
Foto:

Senaste nytt

Lokala nyheter

Avdelningar