110 personer på förskola fick lämna bakterieprov

Östra Göinge Artikeln publicerades

Två barn på Lille Mats förskola bär på pneumokocker resistenta mot penicillin. I går togs därför prover på samtliga barn och personal, totalt 110 personer.

Utanför det provisoriska provtagningsrummet på avdelningen Villa Villekulla sitter barn och föräldrar i kö och väntar tålmodigt på sin tur. I det lilla rummet tar distriktssköterska Gunnel Bengtsson näsprover, läkare Kim Brokhøj ger information. – Om ni behöver söka för någon sjukdom vill jag att läkaren först, innan de sätter in någon antibiotika, tar en odling, förklarar Kim Brokhøj och överräcker en skriftlig information. Alla föräldrar har också fått information hem tidigare, inför provtagningen.
Provtagningen går smidigt. Personalen har hjälpt till med pappersarbetet. På tre timmar är allt klart.
För en tid sedan upptäcktes att två av barnen på förskolan har pneumokocker resistenta mot penicillin. Eftersom alla barn varit i kontakt med varandra – under strejken blandades barn och personal när vissa avdelningar stängdes medan andra var öppna – måste därför prover på all personal och alla barn tas.
– För fyra år sedan hade vi en liknande situation på Trollbäcken. Då tog vi prover på alla barn. Det visade sig att 40 procent av barnen hade pneumokocker och av dem var det mellan tre och fem barn som bar på resistenta bakterier, förklarar Kim Brokhøj. De barn som bär på resistenta bakterier är oftast inte sjukare än andra barn med pneumokocker. Men eftersom de resistenta bakterierna är svårare att behandla är målsättningen att spridningen av dem ska försvåras så långt det går.
– De två barn som är hemma kan leka som vanligt – bakterierna är inte farligare än andra – och vi tar prover på dem en gång i veckan. När två prover efter varandra är bra –då kan de komma tillbaka till dagis igen, förklarar Kim Brokhøj.
– Vi sätter in behandling på barn med resistenta bakterier först då allmäntillståndet är påverkat.
Att de resistenta bakterierna blir allt vanligare beror på att läkare varit lite väl frikostiga med att skriva ut penicillin.
– Men sedan fem år tillbaka är vi mer restriktiva, säger Kim Brokhøj.
Om några dagar är proverna klara.
Under tiden har Kim Brokhøj gett vissa restriktioner för Lille Mats. Varje avdelning måste öppna var för sig om mornarna.
– Barnen från de olika avdelningarna får leka med varandra ute, men inte inne.
Inga-Lill Bengtsson
044-47 000
ingalill.bengtsson@kristianstadsbladet.se

FAKTA Pneumokocker
Pneumokocker är en av våra vanligaste luftvägsbakterier och finns spridda över hela världen. Bakterierna överförs från människa till människa via närkontakt; saliv, hostningar och nysningar.
Cirka hälften av alla barn i daghemsmiljö bär på pneumokocker. Bakterien är den vanligaste vid öroninflammation och bihåleinflammation. Bara tre, fyra procent av vuxna är bärare.
I Sverige finns en ökad förekomst av pneumokocker resistenta mot penicillin. Resistenta bakterier är inte farligare än andra pneumokocker. Endast i undantagsfall ordinerar läkare behandling.