Åberg vänder sig till Region Skåne för superbuss

Östra Göinge Artikeln publicerades
Så här såg Bergkvarabuss nya superbuss ut 2015. Det är tänkt att resenärer ska kunna jobba medan de pendlar.
Foto:Anton Lernstål
Så här såg Bergkvarabuss nya superbuss ut 2015. Det är tänkt att resenärer ska kunna jobba medan de pendlar.

De båda kommunalråden i Kristianstad (Pierre Månsson) och Patric Åberg (Östra Göinge) vänder sig nu till Region Skåne i förhoppning om en snabb lösning på den regionala superbussen mellan Kristianstad och Älmhult.

En skrivelse har undertecknats av de båda kommunalråden i Kristianstad (Pierre Månsson) och Patric Åberg (Östra Göinge) med adress Region Skåne, närmaste bestämt den regionala utvecklingsnämnden.

De skriver bland annat följande om arbetsmarknaden i nordöstra Skåne:

"En av utmaningarna är att avståndet mellan arbetssökanden och arbetstillfällen uppfattas som längre rent mentalt än det är rent fysiskt på grund av bristande kommunikationslösningar. En av förutsättningarna för att minska detta avstånd är att utveckla en kollektivtrafik med ökad tillförlitlighet och nya möjligheter till pendling. Satsningar på en förbättrad kollektivtrafik kan bidra till att skapa större sammanhängande arbetsmarknader".

De pekar också på att pendlingstiden ska kunna användas som arbetstid, vilket ställer krav på en tillförlitlig och komfortabel kollektivtrafik.

Duon fortsätter:

"Våra kommunledningar har kommit fram till att det skulle vara till gagn för utvecklingen att starta upp denna linje relativt omgående."

Samtidigt ska det förstås påpekas att väg 19 ska göras om till mötesfri 2+1-väg mellan Bjärlöv och Broby till en kostnad av 349 miljoner. Där är beräknad byggstart 2019.

För den som läser Kristianstadsbladet kommer det inte som någon nyhet att Östra Göinges kommunalråd Patric Åberg (M) länge slagits för utvecklad infrastruktur och kommunikationer i den här delen av Skåne.

Han och Pierre Månsson (L) fortsätter med att skriva så här och pekar på svårigheterna att nå framåt med Skånetrafiken:

"Ett planeringsarbete har påbörjats mellan kommunerna och Skånetrafiken för att hitta framkomliga lösningar. Dialog har också förts med representanter för Ikea för att tydligt utröna vilka behov av arbetskraft som finns. Tyvärr uppfattar vi att det finns begränsade möjligheter för Skånetrafiken att utarbeta en hållbar lösning kring en tidigarelagd start av linjen".

De vill nu ha "konstruktiva överläggningar kring möjligheterna att få till stånd en snar lösning för en regional superbusslinje mellan Kristianstad och Älmhult" och har därför vänt sig till den regionala utvecklingsnämnden i en skrivelse undertecknad i måndags.

Har ni tröttnat på Skånetrafiken? Är det så vi ska tolka detta?

– Det är tvådelat. Vi vill snabba på processen kring superbuss mellan Kristianstad och Älmhult, och alltså inte ha Kristianstad–Osby som Skånetrafiken varit inne på, säger Åberg och fortsätter:

– Dessutom har vi stora utmaningar framför oss med hög arbetslöshet i bygden (näst högst i Skåne, högst när det gäller ungdomar). Detta måste vi få hjälp med och då är bättre kollektivtrafik en del i detta. Jag och Pierre träffade delar av Ikeas ledning i måndags, de har 5 100 medarbetare där uppe i olika bolag, varav 70 bor i Kristianstad och 70 i Östra Göinge. Den siffran borde kunna fördubblas, minst. Så vi vill förstås ha Ikeas draghjälp i det här, de berättade för oss om strategin för Älmhult år 2030 och diskussionen kring arbetskraft, samtidigt som jag är jättenöjd att vi nu också får draghjälp av Kristianstad.

När vill du ha i gång superbussarna?

– Omgående. Jag vill alltså att linjen startas upp direkt, även om den just då inte får status "superbuss", men linjen kan åtminstone marknadsföras. Annars är förhoppningen att konceptet superbuss är klart 2022, med ny väg och nya bussar.