Bakläxa än en gång för vindbruksplanen

Östra Göinge Artikeln publicerades

Än en gång håller inte vindbruksplanen som skäl att avslå bygglovsansökan, anser länsstyrelsen. Denna gång gäller det ett planerat verk i Brännskulla.

Efter flera års turer antogs vindbruksplanen av kommunfullmäktige hösten 2012. Redan då var det oklart hur hållbar den är juridiskt. Nu står det mer och mer klart att den inte håller måttet. Ännu en gång upphävs ett överklagat beslut och ärendet återförvisas till tillsyns- och tillståndsnämnden för fortsatt handläggning. Det senaste beslutet, fattat i veckan, handlar om Eolus Vind AB:s bygglovsansökan för att bygga ett vindkraftverk i Brännskulla.

Företaget fick nej av nämnden i februari förra året. Tillsyns- och tillståndsnämnden konstaterade att ansökan i allt väsentligt uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen men den avslogs ändå med stöd av vindbruksplanen som säger att vindkraftverk endast får byggas i ett område i kommunen. Där ligger inte Brännskulla. Euolus ville i första hand att beslutet skulle upphävas och att länsstyrelsen beviljar ansökan, men det blev andrahandsalternativet, alltså att ärendet går tillbaka till nämnden för fortsatt handläggning.

Planen inte bindande

Länsstyrelsen konstaterar att översiktsplan och tematiska tillägg fyller en viktig funktion men att de inte är bindande. Myndigheten tycker det är orimligt att kommunen först anser att kraven enligt plan- och bygglagen uppfylls men sedan avslås ansökan ändå. I stället borde man göra en prövning av övriga förutsättningar för ett bygglov, anser länsstyrelsen som också bedömer att ansökan uppfyller kraven, med förbehållet att allt väg-arbete läggs norrut för att inte påverka fladdermössen i området. Därför har inte tt-nämnden haft fog att avslå ansökan och ärendet hamnar på kommunens bord igen.

Två verk i området redan

Eolus har redan två verk i området, men de står i Arkelstorp, i Kristianstads kommun. Redan i den prövningen, som gjordes av länsstyrelsen, ansökte Eolus om ett verk även i Brännskulla men då blev det nej. Det är därför man nu ansöker via kommunen.

”En praktisk säregen historia”, har tt-nämndens ordförande Ingvar Nilsson (MP) sagt tidigare om ärendet.

Ett annat ärende som dras i långbänk gäller två vindkraftverk i Svenstorp, en ansökan som Eolus Vind också står bakom. Det ärendet skickades tillbaka för andra gången av länsstyrelsen innan jul och är därmed på kommunens bord för tredje gången.