Beslut om vindkraft om två veckor

Östra Göinge Artikeln publicerades

Om två veckor tar TT-nämnden beslut om etablering de två första vindkraftverken i Östra Göinge, då vindbruksplanen trätt i kraft.

Enligt en tjänsteskrivelse från Östra Göinge tillförordnade miljö- och byggchef finns inget som hindrar att bygga vindkraftverk vid Svenstorp 1:3 och 2:7.

Området ligger vid Hylta, strax söder om Immeln. Berörda fastighetsägare har fått yttra sig.

Sju av 21 har haft erinringar och tyckt att vindkraftsetableringen kan störa såväl ljud- som ljusmässigt.

Även företaget Teracom har haft erinringar med tanke på det radiolänkstråk som finns i området vilka kan störas av vindkraftverken så att radio- och tv-sändningar berörs.

Säkerställa

I sin tjänsteskrivelse säger miljö- och byggchefen, Bo Sellmer, att man bör vidhäfta ett positivt beslut för vindkraftverk med vissa försiktighetsmått.

Bland annat handlar det om att säkerställa att verken uppförs på det vis som lämnats i anmälan, och att inte ljudstyrkan får överstiga normerna samt att man ska stoppa verken ett visst antal timmar så att inte skuggningen av närliggande bostäder överskrider rekommendationerna från Naturvårdsverket.

Lämpliga områden

Sellmer konstaterar också att den undersökning av lämpliga områden för vindkraft som gjordes i samband med vindbruksplanen visar att vindförhållande där de två verken ska ligga är mycket goda.

På byggkontoret finns en hel hög med bygglovsansökningar för vindkraftverk som legat i avvaktan på att Östra Göinge skulle anta en vindbruksplan.

Enligt byggnadsinspektören är det nu dags att ta tag i dem.