Elever firar avslut på unik utbildning

Östra Göinge Artikeln publicerades

Avgångseleverna på Stenforsaskolans omvårdnadsprogram har en unik utbildning med sig när de tar studenten om två veckor. Genom en webbaserd kurs har de fått lära sig mer om demensvård.

Svenskt Demenscentrum står bakom kursen som är kostnadsfri.

– Vi ville slå flera flugor i en smäll. Det är en bra merit för eleverna att ha på sitt CV, och att de fått testa på att läsa via distans tror jag betyder mycket eftersom det är så framtidens utbildning ser ut. Sedan var det meningen att de skulle få använda läsplattor, men det fick bli datorer i stället, säger läraren Eva Malmberg.

Eleverna har fått läsa i egen takt hemma vid datorn, som en del i kursen ”Social omsorg”. Fakta om demensjukdomar, boendeformer, miljö- och säkerhetsaspekter, fysisk aktivitet, mat- och måltid och anhörigstöd är några ämnen som eleverna fått fördjupad kunskap i. Därefter har klassen samlats för att reflektera och diskutera tillsammans.

– Vi visste ganska mycket innan kursen, men det är bra att man får läsa mer och fördjupa sig, säger Maja Stiegson.

Ingen arbetslös

Alla tio i klassen har fått jobb inom vård- och omsorg efter studenten. De tror att kunskaperna från kursen ”Demens ABC” kommer väl till nytta.

– Det är viktigt att låta den demente ta tid på sig, och låta de får göra saker i sin egen takt, säger Johanna Bergh.

– Fysisk aktivitet är viktigt, till exempel ut och gå, säger Emilia Isberg.

– Det är mycket upp till personalen när det gäller aktiviteter, i dag är där för lite, säger Carolina Eliasson.

Fortare med datorer

I Blekinge ska vårdpersonal i kommunerna som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom genomföra ”Demens ABC”.

Något liknande vill elever och lärare se i Östra Göinge kommun:

– I snitt kanske utbildningen tar tio timmar, eleverna har gjort det fortare, och det som behövs är tillgång till datorer, säger Malmberg. Jag tror att vi är först i Skåne att utbilda våra elever så här men i alla fall i nordöstra Skåne. Grunderna i bemötande i demensvården är något som alla som jobbar inom vård och omsorg bör känna till. Överallt så kommer du i kontakt med dementa. Det är också viktigt att ta tillvara på de nationella riktlinjer som finns, säger Eva Malmberg.

Förhoppningen är att kursen kommer att bli ett stående inslag för tredjeårseleverna på omvårdnadsprogrammet.