Gigantisk kolonn genom byn

Knislinge Artikeln publicerades
Tornet som ska användas på ett oljeraffinaderi mäter 51,5 meter och väger 82 ton finns det inte särskilt många av i landet. Här lastas det på ett specialfordon vid Ramabs verkstad.
Foto:Bosse Nilsson
Tornet som ska användas på ett oljeraffinaderi mäter 51,5 meter och väger 82 ton finns det inte särskilt många av i landet. Här lastas det på ett specialfordon vid Ramabs verkstad.

En gigantisk transport lämnade på tisdagen Knislinge. Det 65 meter långa ekipaget lyckades passera nålsögat vid rondellen och ta sig ut på riksväg 19.

En kolonn på 51,5 meter ryms knappast i Ramab:s lokaler. Delar av det långa tornet syns tydligt där det sticker ut i båda ändar i industrilokalen.

Den gigantiska kolonnen som ska levereras till ett oljeraffinaderi i Göteborg ligger stabilt med sina 82 ton.

Att det krävs något alldeles speciellt för att rubba kolossen och transportera iväg den råder det ingen tvekan om.

Två sjuaxlade släp finns på plats, liksom dragarbil från Danmark. Med hjälp av två tvärbalkar kopplas släpen i hop. Släp som ska göra det möjligt att dra ekipaget från båda ändar.

Under eftermiddagen inleddes jobbet med att koppla ihop släpar och balkar. Och dessutom anlände två lyftkranar som ska lyfta mastodontpjäsen upp på släpet.

Allt med målet inställt på att transporten skulle komma iväg klockan 20.00. Innan dess får den långa transporten inte befinna sig ute på allmänna vägar.

Tornet tillverkades under februari månad i Ramab:s lokaler i Knislinge, därefter har planeringen av transporten pågått under en tid. Den har planlagts av Roger Forsman på Giga i Hässleholm.

– Det är viktigt att kontrollera vilken väg som en sådan transport kan gå, säger Sven-Erik Olsson som är VD på Ramab.

Han berättar också att projektet har skett i samverkan med Ekström & son i Kristianstad.

Tornet är gigantiskt långt, och är det största arbetet som gjorts i Ramab:s lokaler.

– Det räknas in bland våra stororder, ekonomiskt, säger Patrik Kärrberg som är marknads- och försäljningsansvarig på Ekström & son i Kristianstad.

Han liksom Sven-Erik Olsson på Ramab är nöjda med samarbetet mellan de båda systerbolagen.

– Det innebär att vi lokalt kan konkurera om stora projekt inom verkstadsindustrin också framöver.