Glimåkra Åkeri AB diplomerades

Östra Göinge Artikeln publicerades

Som ett av få åkerier i Sverige blev Glimåkra Åkeri AB två diplom rikare i går; inglasade bevis på kvalitets- och miljöcertifiering.

Bröderna Roy och Berth Svensson övertog pappa Ingemars åkeri 1989. Ett generationsskifte som inte var helt självklart. Men bröderna har nu växt in i sina roller och utvecklat företaget.
Från tolv anställda till 50.
Organisationen har inte förändrats så mycket under årens lopp.
– Vi hade inte en organisation för ett så stort företag, dessutom ville vi stärka vår och våra kunders konkurrenskraft, förklarar Berth Svensson som numera har fått en uttalad roll som vd för företaget.
Miljö- och kvalitetsarbetet inleddes i fjor och tog ordentlig fart när konsulten Christian Bilde kom in i bilden.
I går mottog bröderna två välförtjänta diplom av Bengt Nordlidh från Åkeriföreningen Syd, Kristianstad.
– Jag är glad och stolt över att få överlämna två fina certifikat till er. Jag vet vilket jättearbete ni lagt ner för att få en standard som kan jämföras ute i Europa, ja i hela världen, sa han.
– Jag vill tacka Christian Bilde, för även om jag och min bror lagt ner ett oerhört arbete har det varit en enorm entusiasm bland våra anställda. Är inte de anställda med på det - då går det inte. Och nu börjar det egentliga arbetet, konstaterade Berth Svensson.
All verksamhet har dokumenterats, ifrågasatts och skärskådats in i minsta detalj. Till exempel är det självklart att miljödiesel används till bilarna som kör 300000 mil om året. Företaget har även två lastbilar som drivs med naturgas i Kristianstad.
I miljöarbetet har allt från tvättmedel till bilarna till vilka däck och oljor och hur detta omhändertas kontrollerats.
Vad gäller kvalitet har chaufförerna fått var sin förarhandbok i sina bilar där noggranna instruktioner för till exempel hur de ska göra vid en olycka, vilka kontaktpersoner kunderna har med mera skrivits ner.
Alla anställda har fått redogöra för vad de tycker är bra och dåligt.
Nu ska målen för såväl kvalitet som miljöarbetet uppnås. Varje år blir det revision.


Inga-Lill Bengtsson
044 - 47 000
ingalill.bengtsson@kristianstadsbladet.se

FAKTA. Glimåkra Åkeri AB
Grundades 1956 av bröderna Ingemar och Richard Svenssson som delade på en körning till Stockholm. Sedan 1980 kör åkeret nästan uteslutande mjölktransporter.
1989 tog sönerna Berth och Roy över. Då fanns det tolv anställda, tio bilar och en omsättning på tio miljoner kronor.
I dag har företaget 50 anställda, 28 bilar och en omsättning på 37 miljoner kronor.
Åkeriet utnyttjar ett växelflakssystem. Mjölktankar och distributionsskåp körs med samma bärare, bilarna kan därför utnyttjas dygnet runt.
Fortfarande dominerar mjölktransporter åt Skånemejerier men man kör även mjökprover och blod.
Glimåkra åkeri blev Årets företag 1996 i Östra Göinge.
Sedan några år tillbaka har företaget högsta kreditvärdigheten enligt Dun & Brandstreet, AAA,
Av 10500 åkerier i Sverige är Glimåkra Åkeri numera ett av148 kvalitetscertifierade och ett av 162 miljöcertifierade enligt Åkeriföreningen Syd.