Ikea och kommunen i möte om väg 19

Östra Göinge

Väg 19 är ett viktigt stråk men vägen beskrivs som en eländig flaskhals. Flera aktörer har nu gått samman för att lobba för en utveckling.

Artikeln publicerades 21 februari 2011.

På måndagen träffades kommunalråden från Östra Göinge samt Kristianstad kommun, Ikeas vd Thomas Carlzon, samt Pontus Lindberg från Region Skåne och kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Persson i Broby för att diskutera väg 19. Tillsammans hoppas aktörerna att de ska kunna påverka vägens framtid i en positiv riktning.

– Väg 19 är ett viktigt stråk men i dag är vägen genom Östra Göinge kommun en stor flaskhals, sa Östra Göinges kommunalråd Patric Åberg (M).

Många som arbetar på Ikea pendlar från Östra Göinge. Det gör möbelvaruhuset till en av Östra Göinges största arbetsgivare. Av Kristianstadsborna är det dock bara ett 70-tal som arbetar på Ikea. Växjöborna har ungefär lika långt till Älmhult men från den småländska staden är det 250 som pendlar till jobb på Ikea.

– Det är lätt att förstå, det är svårt att ta sig från Kristianstad till Älmhult. Väg 19 är eländig. Jag vet få riksvägar där man plötsligt hamnar i en rondell, sa Bengt Gustafsson (M), kommunalråd i Kristianstad, efter mötet.

I Älmhult planeras ett nytt Ikea-varuhus och ett helt nytt affärsområde. Möbelföretaget räknar med mer trafik när leveranser, kunder och medarbetare ska ta sig till och från Älmhult.

– Det var självklart att vi skulle vara med i det här samarbetet, sa Thomas Carlzon som är vd för Ikea som bland annat lobbat för att få till ett mer utbrett pågatågssystem.

– Har man en gemensam agenda lyssnar de som sitter i regeringen och bestämmer på ett annat sätt.

I Kristianstad börjar man blicka norrut efter många år med fokus på den sydvästra regionen.

– Nu har vi snart E22:an på plats och Pågatågen också. Då har vi några andra frågor att lösa, sa Bengt Gustafsson.

Parterna som träffades på måndagen har enats om en gemensam målbild. Kommunerna och näringslivet vill gemensamt lobba för att sträckan Bjärlöv-Hanaskog verkligen byggs ut enligt planen, det vill säga under 2017-2018 och att det inte blir några ytterligare förskjutningar i tidsplanen. Aktörerna vill också undersöka om sträckan Hanaskog-Knislinge kan kopplas till utbyggnaden. Man ser det också som viktigt att sträckan Broby-Kristianstad, som i dag beskrivs som en flaskhals, kommer med i Region Skånes länsplan för regional Transportinfrastruktur, den så kallade RTI-planen, för 2018-2025.

En annan viktig faktor för regionen är att utveckla kollektivtrafiken (läs mer i separat artikel).