Johanna Sjunnesson årets kulturpristagare

Östra Göinge Artikeln publicerades

ÖSTRA GÖINGE. Under torsdagens sammanträde utsåg nämnden för kultur, fritid och turism årets kulturpristagare respektive ungdomsstipendiat. Till kulturpristagare valdes Johanna Sjunnesson. Nämnden motiverar sitt val: "Johanna Sjunnesson trakterar sitt instrument, cellon, så mästerligt att hon numera ingår i Radiosymfonikerna och därmed sätter hon också sin hembygd, där hon fick sin musikaliska inspiration, på den svenska musikens karta. Johanna Sjunnesson är en värdig kulturpristagare och som skicklig cellist lyfter hon fram musiken som stimulans och upplevelse för oss alla och en var". Prissumman uppgår till 5000 kronor. Ett förslag från kultur-, fritids- och turistkontoret om att summan ska ändras till 10000 kronor från och med 2003, antogs inte av nämnden under torsdagssammanträdet. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges decembersammanträde. Då får även årets ungdomsstipendiat, Helena Preutz, emotta sitt stipendium. "Helena Preutz är född och uppvuxen i Immeln. När Helena nu skriver sin magisteruppsats i etnologi väljer hon att forska och skriva om Immeln, byn och sjön. För att uppmuntra och stimulera till fördjupning i denna för bygdehistoriens viktiga gärning samt i avsikt att få del av Helenas skriftliga material tilldelas Helena Preutz 2002 års ungdomsstipendium. Det är av stort intresse för kommunen och de kulturbevarande institutionerna - bland annat hembygdsrörelsen - att forskning och nedtecknande sker kring de företeelser som dåförtiden och nuförtiden lämnar spår i bygden", skriver nämnden i sin motivering. Fotnot: Kusinerna Johanna Sjunnesson och Annika Hudak kommer att uppträda med cello och sång i Östra Broby kyrka alternativt församlingshem den 8 februari 2003. Magnus Grunnon