Låg svarsfrekens på enkät

Östra Göinge Artikeln publicerades

Östra Göinge har i nuläget endast en svarsfrekvens på 36 procent, när det gäller Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, som skickats ut till 1 200 slumpmässigt valda invånare i kommunen.

"Vi hoppas kunna öka svarsfrekvensen ännu mer! Ju fler som svarar desto mer avspeglar svaren alla våra medborgares synpunkter. Synpunkter som vi tar till oss och lyssnar på i vårt utvecklingsarbete", skriver kommunen.

Sista dagen att skicka in enkäten pappersvägen är den 24 oktober. Webbenkäten går bra att svara på till 13.00 den 27 oktober.