Lägsta företagsbot för Volvo

Östra Göinge Artikeln publicerades
Vattenståndet i sjön Immeln påverkas av Volvos reglering av sjön, vilket många runt sjön larmat om på senare år.
Foto:Lasse Ottosson
Vattenståndet i sjön Immeln påverkas av Volvos reglering av sjön, vilket många runt sjön larmat om på senare år.

Volvo Personvagnar åläggs en företagsbot på 50 000 kronor för att ha brutit mot vattendomen i sjön Immeln. Dock blev det inga skador.

I dag kom domen. Volvo i Olofström fälls för otillåten miljöverksamhet. Företaget har erkänt att det reglerar Immelns avrinning enligt vattendomen och har ett övergripande ansvar för att villkoren i domen följs. Företaget har också erkänt att tappningen har underskridits vid ett tiotal tillfällen under en period i slutet av juli fram till 20 augusti 2013.

Det ledde till för lite vatten i Edre ström och orsakade enligt länsstyrelsen skador på fiskar och andra levande organismer.

Åklagaren ansåg att företaget skulle dömas för otillåten miljöverksamhet och yrkade på en företagsbot på 300 000 kronor. Volvo hävdade å sin sida att ingen skada skett.

Tingsrätten valde att döma ut lägsta företagsbot, 50 000 kronor, med motiveringen att den utredning som finns inte visar att brottet har lett till några skador på naturen, men att det funnits en inte obetydlig fara för skador.

Rätten konstaterar också att brottet inte haft några ekonomiska motiv och att vattenregleringen närmast syftar till att gynna kraftutvinningen i Olofström som numera har en perifer betydelse i Volvos verksamhet.

Enligt tingsrätten har brottet inte begåtts uppsåtligen eller genom medveten oaktsamhet.

Volvo har helt enkelt inte varit medvetet om vad som skedde. Det handlar om bristande rutiner under en semesterperiod.

Tingsrätten gör bedömningen att i övrigt har vattenverksamheten varit välorganiserad och bedrivits ansvarsfullt.

Volvo hade också begärt att slippa rättegångskostnaderna men det avslogs av tingsrätten med motiveringen att företaget faktiskt fälls till ansvar.