Nytt rekord för hemtjänsten

Östra Göinge Artikeln publicerades

Aldrig någonsin har så mycket hemtjänst levererats ut till kunder i Östra Göinge. "Insatserna har gjort nytta", konstaterar produktionschef Bengt Gustafsson även om han lägger in en brasklapp.

Hemtjänsten är på rätt väg. Ja, egentligen ser det riktigt bra ut. Det var tidigt i höstas som kommunen kunde konstatera ett stort ekonomiskt underskott i hemtjänsten.

– Antalet beviljade hemtjänsttimmar stämde inte överens med antalet som levererades, konstaterar Bengt Gustafsson.

Inte mer än 48 procent av timmarna registrerades som utförda.

– Det innebar att hemtjänsten inte fick utbetalt mer än för antalet levererade, resterande pengar i budgeten låg kvar hos mig, säger Gustafsson.

För att komma till rätta med problemet har kommunen infört ett nytt redovisningssystem, Intraphone och tillsatt extern konsulthjälp.

– Och redan nu märker vi stor skillnad, säger Gustafsson som dock inte vill dra allt för stora slutsatser förrän slutrapporten är klar.

Det som är märkbart handlar dock om antalet redovisade timmar som har ökat markant. Befintlig personal hinner dessutom med att utföra mer och antalet timvikarier har minskat.

Varför antalet utförda timmar ökat kan man ju undra.

Enligt Gustafsson finns flera förklaringar.

– Tidigare skulle personalen dokumentera varje besök manuellt. Det kan handla om besök som inte tar mer än ett par minuter hos brukare men mycket längre tid att dokumentera. Det är lätt hänt att dokumentationen inte blir av.

Men det handlar också om logistik. Med en extern konsulthjälp ses nu rutinerna över.

– Mycket tid har gått åt till körning. Nu försöker man stanna längre hos brukarna och göra mer vid samma tillfälle.

Konsulternas trimning av logistiken ger bara vinnare.

– Brukarna får mer tid och hemtjänsten behöver förhoppningsvis inte känna sig så stressade, säger Gustafsson.

Konsulten är dock inte klar med sitt arbete ännu. 15 mars ska arbetet dock vara avslutat och en slutrapport som beskriver situationen och ger förslag på förändringar ska ha lämnats i kommunens hand.