Ogiltig frånvaro – trots närvaro

Östra Göinge Artikeln publicerades

Skoleleven fick ogiltig frånvaro för att inte ha varit psykiskt närvarande under lektionen, och dessutom kvarsittning för det. Föräldern ifrågasätter nu skolans agerande.

Istället för att prata med föräldern om barnets prestationer på lektionstid valde läraren att sätta upp ogiltig frånvaro för skoleleven som går på en grundskola i Östra Göinge. Trots att denne satt med lektionen.

Föräldern upptäckte att barnet hade stor frånvaro när denne gick in i skolprogrammet Dexter. Där framgick det också att det handlar om lektioner som eleven varit närvarande på men där läraren inte varit nöjd med elevens prestationer. Frånvaron har noterats vid flera tillffällen när elevn varit på plats, konstaterar föräldern som nu vänt sig till kommunens ansvariga chefer för att få svar på om det bara är hennes barn som drabbas av detta eller om det är en allmän policy på Östra Göinges skolor.

Föräldern vill också har reda på vilka rutiner som gäller då det bara verkar vara en lärare som rapporterar ogiltig frånvaro för inte ha varit psykiskt närvarande. Föräldern vill gärna veta om är fler än hennes barn som råkat ut för samma sak.

Som straff för att inte ha varit psykiskt närvarande blir det också kvarsittning.

Mamman har reagerat på agerandet och tycker att handlandet kan motivera eleverna att vara på lektionerna. Eleverna kan ju lika gärna strunta i att gå till lektionerna när de ändå får ogiltig närvaro.

Mamman vill ha svar på hur bedömningen av psyksikt närvarande görs och vem som har den kompetensen.