OK-Q8 lägger ner macken i Knislinge

Östra Göinge Artikeln publicerades

OK-Q8-macken i Knislinge läggs ned och demonteras i höst. Den 30 augusti är sista chansen att tanka. Däremot kommer verkstaden att finnas kvar.

Planen är att demonteringen börjar den 31 augusti, och att den är klar i oktober.

Redan i höstas meddelade OK-Q8 att macken skulle läggas ned på på grund av sin låga omsättning. Dessutom ligger den på ett ställe som gör det svårt att bygga om macken för att klara framtidens krav.

– Tyvärr är det så, säger distrikschef Lennart Fritzon.

Rivningsanmälan

Ansökan om rivningslov, rivningsanmälan, rivningsplan samt anmälan om ­efterbehandling av förorenade områden har i veckan skickats in till Östra Göinge kommun av RGS 90 Sverige AB på uppdrag av OK-Q8 AB.

I ansökan påpekas att det i samband med demontering av drivmedelsanläggningar är vanligt att påträffa mindre mängder petroleumförorenade massor.

Söker ny hyresgäst

Under arbetets gång tas därför kontrollprover kontinuerligt som skickas iväg till laboratorium för analys.

– Vad vi vet i dagsläget så finns där inga kända föroreningar, säger Lennart Fritzon.

OK-Q8:s saneringsmål är att återställa fastigheten så att den klassas som MKM, Mindre känslig mark­använding, enligt de generella riktvärden för förorenad mark som sätts av ­Naturvårdsverket.

Det innebär en begränsning i framtiden så till vida att endast kontor, industrier och vägar kan byggas på fastigheten.

Enligt saneringsplanen ska markbeläggningen riv­as. Markförlagda cisterner och ledningar för pumpar och påfyllningar ska grävas fram, rengöras och demonteras.

Betongplattan, på vilken cisternerna ligger, lämnas kvar i marken och pumpfundamenten ska krossas.

Bilverkstaden TS Motor blir kvar, och markägaren Tommy Takkunen söker ny hyresgäst.

– Vi har varit i kontakt med andra bolag, men det det är ingenting som är klart.

Kan det bli så att det blir en mack där igen?
– Ingenting är omöjligt. Framtiden får utvisa vad som händer, säger Tommy Takkunen.