Osby till nytt polisområde

Osby Artikeln publicerades

Rikspolisen har beslutat om ny områdesindelning vilket bland annat innebär att från och med i höst ska Osbypolisen ingå i polisområde Hässleholm.

Rolf Paimensalo, kommunpolis i Östra Göinge.
Foto: Carl-Johan Liljedahl
Rolf Paimensalo, kommunpolis i Östra Göinge.

I den nya polisorganisationen 2015 kom polisen i Osby att tillhöra polisområde Ljungby.

En förändring som i vissa fall upplevts som obekväm, då Osby har naturliga kopplingar till verksamheten i nordöstra Skåne. Exempelvis rättsmässigt då de som ska lagföras eller frihetsberövas och som är från Osby kommun tillhör Hässleholms tingsrätt.

Tanken är att Osbypolisen går över till Hässleholms polisområde i september. Hur organisationen av kommunpolis kommer att se ut återstår att se. Nuvarande kommunpolis Staffan Käll verkar både i Osby och Älmhult, en indelning som inte är särskilt praktisk vid en övergång till polisområde Hässleholm.

Redan i dag finns ett visst samröre med det nya polisområdet då Östra Göinges kommunpolis Rolf Paimensalo bistår med visst arbete. Exempelvis har han medverkat vid medborgardialoger och medborgarenkäter i Osby kommun.

Rolf Paimensalo tror inte att förändringen till ett nytt polisområde kommer att bli så märkbar för medborgarna.

– Det blir som i dag, närmast lediga patrull oavsett område åker till Osby eller Lönsboda när det händer något.