Östra Göinge bäst i klassen på digitala läromedel

Östra Göinge Artikeln publicerades
Ett projekt med digitala läromedel har ökat möjligheterna för nyanlända och svenska elever att ta till sig kunskap.
Foto:Anette Sjöstrand
Ett projekt med digitala läromedel har ökat möjligheterna för nyanlända och svenska elever att ta till sig kunskap.

Språkprojektet En skola för alla från första dagen har slagit väl ut. De digitala läromedlen som finns på sex språk används flitigt av eleverna.

Göingeskolan i Broby och Snapphaneskolan i Knislinge är bäst i Sverige på att använda sig av flerspråkiga filmer i undervisningen. För ett år sedan gick Östra Göinge med i ett språkprojekt som vänder sig till högstadieskolorna och som ska hjälpa elever som har annat modersmål än svenska, så att de kan ta del av undervisningen på samma villkor som svenskfödda elever.

Det digitala projektet som omfattar sex olika språk har tagits emot väl bland eleverna, så bra att Östra Göinge nu utmärker sig genom att vara den kommun som har flitigast användare. Över 75 procent av eleverna vid de två skolorna använder sig av det digitala läromedlet regelbundet. Under den senaste månaden har 328 elever använt sig av undervisningsfilmerna.

Och inte bara det, även svenska elever har visat sig har god användning av det digitala läromedlet och använder det i lika stor utsträckning som nyanlända. Det som är bra är att eleverna kan repetera lektionen så ofta de vill.

Även lärarna på de båda skolorna upplever att filmerna varit till stor nytta.

– Våra nyanlända elever kan lyssna på förklaringar på sitt modersmål samtidigt som de får textad översättning till svenska. Eller tvärtom, att man lyssnar på svenskt tal och får översättning på sitt modersmål, konstaterar Elvir Causevic, som är lärare på Snapphaneskolan.

Han ser filmerna som ett bra komplement i undervisningen och tycker att de håller hög kvalitet. Filmerna brukar han länka till Classroom portal så att eleverna även har tillgång till materialet under icke skoltid och kan "läsa på hemma".

Deltagandet i projektet är en del av kommunens storsatsning på ökad måluppfyllelse i skolan.