Reningen blir så mycket bättre

Östra Göinge Artikeln publicerades

Tre ska bli en genom en satsning som både går snabbare, kräver mindre resurser och är miljövänligare. Åtminstone om kommunen får igenom sin ansökan om att förnya reningsverket i Knislinge samtidigt som även Sibbhults och Brobys vatten ska renas där.

När det 2009 stod klart att Knislinge behövde ett nytt reningsverk så tänkte VA-chef Bjarne Segerstéen att det måste finnas en bättre teknik än den som används idag.

Ett pilotprojekt bedrevs i åtta veckor och resultatet visade att det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra.

– Det vatten som kommer in i dag kommer normalt ut från reningen ett dygn senare. Med den här nya processen tar det tio minuter, säger han.

Ombyggnaden har från början fått en prislapp på 80 miljoner kronor, en summa som än är väldigt osäker.

– Vi vet att det kommer bli billigare, men inte hur mycket, säger Segerstéen.

Han lovar dessutom att kostnaden inte kommer påverka de befintliga VA-avgifterna.

Inga tvivel

Tekniken som används till den nya reningen är helt ny och för att vara säker på att den fungerar tillfredsställande tillfördes olika kemikalier i vattnet. Projektet håller fortfarande på att utvärderas av Lunds tekniska högskola, men Bjarne Segerstéen har inga tvivel om att det här är framtiden.

– Vi är helt säkra på att det här fungerar och att det finns pengar att spara på modern teknik, förklarar han.

Utöver i Knislinge finns det i dag reningsverk i Sibbhult och Broby, men med ombyggnaden av Knislinges reningsverk är tanken att dessa ska läggas ner.

– Allt vatten ska kunna renas här. Med den nya tekniken krävs dessutom mindre energi och som en liten knorr kommer verket blir självförsörjande, säger Bengt Hansson, projektsamordnare.

Mijövänligt

Tanken är att det nya reningsverket ska producera lika mycket biogas som förbrukas och därmed bli mycket miljövänligare än dagens teknik.

– Vi är en miljökommun så det ligger oss varmt om hjärtat, säger Bjarne Segerstéen.

Att tre reningsverk blir ett kommer inte att påverka antalet anställda, men däremot kan det bli tal om vidareutbildning för befintlig arbetskraft.

– Vi måste öka kompetensen. Det kommer ställas högre krav på att man vet vad man gör. Därför tränger vi in ett labb här för egna prover och uppföljning, säger Bengt Hansson.

En ansökan om att få bygga om reningsverket är inlämnat till Länsstyrelsen och Segerstéen hoppas kunna påbörja ombyggandet inom lite drygt ett år.