Socialnämnden har brustit i agerandet

Östra Göinge Artikeln publicerades

Socialnämnden får skarp kritik i ett nytt beslut från länsstyrelsen angående arbetet med Västanvid. Nämnden har brustit i uppföljning och inte agerat tillräckligt när förändringar på Västanvid har fått konsekvenser.

Länsstyrelsen anser att socialnämndens beslut 2004 om att driva Västanvid under benämningen trygghetsboende var oklart och innebar "rådvillhet för boende och även för personalen".

Länsstyrelsen anser dessutom att det fortfarande i dag råder en osäkerhet på grund av att socialnämnden inte har tagit ställning till hur verksamheten ska utformas och att detta skapar "ovisshet och otrygghet för alla". I det avseendet anser länsstyrelsen att socialnämnden i Östra Göinge brister. Detta framgår i ett nytt beslut från länsstyrelsen i ärendet som grundar sig på flera anmälningar som gjordes förra våren om brister i omsorgen på Västanvid. Efter anmälningarna beslutade länsstyrelsen att påbörja ett tillsynsärende och efter besök på Västanvid förra sommaren fick socialnämnden i uppgift att lägga fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna.

Man påtalade även att formen trygghetsboende stred mot lagstiftningen och att länsstyrelsen betraktade Västanvid som ett särskilt boende. Nämnden lämnade in åtgärdsplanen i december förra året och i maj redovisades hur utvecklingsarbetet fortgick.

Länsstyrelsen har även tagit del av den externa utvärdering som gjorts av verksamheten och som Kristianstadsbladet skrev om för några veckor sedan. Den utvärderingen visade på stora brister på Västanvid. Den slog fast att boendet inte kan drivas i nuvarande form. De klagomål som framförts av såväl anhöriga som Äldreupproret konstaterades i utvärderingen, bland annat för låg bemanning och mer vårdkrävande boende. Samma dag som länsstyrelsen kunde ta del av den externa utredningen, den 2 juli, gjorde man ett nytt tillsynsbesök på Västanvid där man samtalade med vård- och omsorgschef, kvalitetsutvecklare och enhetschefer.

Länsstyrelsen pratade även med åtta boende. I de samtalen framkom att de boende i huvudsak var nöjda med personalens bemötande. Maten däremot fick kritik. De boende var missnöjda med utbudet, kvaliteten på maten och hur den serverades. Länsstyrelsen ser positivt på den handlings- och åtgärdsplan som har tagits fram, men tillägger precis som tidigare att det nu är av största vikt att nämnden utan fördröjning gör klart hur Västanvid ska drivas framöver. Länsstyrelsen anser att "socialnämnden inte tillräckligt aktivt agerat utifrån de konsekvenser som förändringen av Västanvid medfört". Nämnden har brustit i uppföljningen och det har tagit alldeles för lång tid att få fram en tydlig organisation och en verksamhet som lagen kräver, säger man i beslutet. Länsstyrelsen efterlyser nu en långsiktig och permanent lösning som upplevs som stabil för både personal och boende.Karolina Alfredsson

044-470 00

karolina.alfredsson

@kristianstadsbladet.se