Socialstyrelsen ser över placering av barn

Östra Göinge Artikeln publicerades

Östra Göinge omhändertog och placerade för tre år sedan två barn på en institution i södra Skåne.

Efter en begäran från barnens gode man som inte är nöjd med barnens situation öppnar nu Socialstyrelsen ett tillsynsärende.

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att barnen varit institutionsplacerade så länge. Därför vill veta vad kommunen har gjort för att hitta andra placeringar för barnen, säger Lena Bohgard på Socialstyrelsen.

Enligt myndigheten är placeringen på den aktuella institutionen att ses som tillfällig.

Barn placeras där i avvaktan på utredning som ska göras tillsammans med hemkommunen.

Socialstyrelsen vill också ha svar på om Östra Göinge kommun tillgodsett barnens behov av stödinsatser, undervisning samt fritids- och förskoleverksamhet. Dessutom vill den ha svar på om umgänget med modern har tillgodosetts.

Kommunen ombeds också svara på hur planeringen för framtiden ser ut för barnen. Kommunen har nu drygt en månad på sig att svara.