Sopabonnenter nöjda visar renhållningens enkät

Östra Göinge Artikeln publicerades

Renhållningsbolaget Ögrab har låtit göra en undersökning om hur hushållen ser på sophämtningen.

Undersökningen har gjorts både i Osby och Östra Göinge kommun och omfattat totalt 1 000 kunder, med en svarsfrekvens på ungefär hälften.

Det man kan konstatera är att i Östra Göinge är 82 procent av hushållen nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 92 procent av hushållen är nöjda med återvinningscentralerna och 82 procent är nöjda med den information de får från renhållningsbolaget.

Kundtjänst får också gott betyg av Göingeborna, 89 procent av hushållen ger tummen upp.