Startskottet gav uppsving

Östra Göinge Artikeln publicerades

I våras höll man krismöte på skjutvallen. Ett åtgärdsprogram senare ser Hjärsås skytteförening resultatet – tre gånger så många medlemmar bara i år. – När det bara kom 4-5 personer på årsmötet insåg vi att vi måste göra något, säger eldsjälarna Åke Petersson och Jan-Erik Lundin.

De har varit engagerade i föreningen sedan i början av 1980-talet. Under tiden har medlemsantalet gått upp och ned. I våras satte man sig ned och kollade medlemsregistret. I stället för, som man trodde, ett 50-tal medlemmar landade siffran på ett 30-tal.

– Vi insåg att vi måste göra något. Vi höll krismöte på skjutvallen och tog fram ett åtgärdsprogram, säger sekreteraren och banchefen Jan-Erik Lundin.

– Den här föreningen har gett mig så otroligt mycket så jag kände att det var dags att ge tillbaka. Vi börjar bli till åren och vill ha en bra förening att lämna över, säger kassören Åke Petersson som menar att en mer marknadsmässig inställning är nyckeln till framgång.

Föreningen satsade på att aktivt knyta till sig jägare i trakten och få igång fler ungdomar. En satsning som har varit lyckad.

– Det har öst in medlemmar. Vi har tredubblat antalet medlemmar till ett 90-tal där hälften är jägare. Vi har gått från sju till 30 ungdomar.

Styrelsen, där även Ronny Paulander ingår, går på utbildning och man tar till nya grepp för medlemmarna. De får till exempel information om vad som är på gång i föreningen via sms.

Man har också satsat på sina anläggningar: Skjutbanan i Immeln och luftgevärshallen i Hjärsås. I Hjärsås handlar det om att skapa en mötesplats för ungdomar genom att till exempel ha fikaservering och möjlighet att titta på tv mellan skotten.

Handikappanpassning

I Immeln har man börjat handikappanpassa hela skjutbanan till en kostnad av cirka 70 000 kronor. Marken, där det tidigare låg stora stenar, är utjämnad och parkeringen har anpassats. Hela området har undanröjts från hinder. Ramper ska på plats så att man kan ta sig runt i området med till exempel rullstol eller permobil, och specialtillverkade skjutbord ska köpas in.

– De som sitter i rullstol ska också kunna ha något att göra. Hit kan de komma och tävla mot oss på lika villkor. Vi hoppas på ett tiotal nya medlemmar tack vare satsningen, säger Åke Petersson.

Östra Göinge kommun har bidragit med 25 000 kronor. Föreningen har gjort mycket själva. Dessutom får man statsbidrag på 10 000 kronor för säkerhetshöjande åtgärder.

Viktigt med säkerhet

– Säkerheten är a och o. Det får inte hända något, säger Jan-Erik Lundin.

– Det är bättre att jägarna lär sig skjuta här än att de skadeskjuter djur när de är ute i skogen. I år har vi köpt in en löpande målbana, säger Åke Petersson.

Till våren ska föreningen börja med pistolskytte. Annars är det korthållsskytte som kommer starkt:

– Det traditionella skyttet dör ut och i stället är det sportskytte som gäller, säger Åke Petersson.

Just nu råder lugn på skjutbanan som funnits på samma plats sedan 60 år tillbaka. I mars-april börjar utesäsongen på allvar.