Stensatsning i Sibbhult

Östra Göinge Artikeln publicerades

Sibbhult och dess stenindustri ska sättas på kartan via mångmiljonprojektet "Sibbhult - ett nav i stenhjulet". Utemuseum, gravstensutställning och stenslinga är några av satsningarna som ska stå klara innan årets slut.

Projektet består av sex olika satsningar som alla är relaterade till stennäringen. En del har redan tagit sin början, andra är på gång. Vid årets slut ska samtliga projektdelar i stort sett vara i hamn för att kunna marknadsföras inför turistsäsongen nästa år.

– Projektet är en satsning både på näringsliv och turism där vi lyfter fram stenen, bygden och möjligheten till utbildning. Stenindustrin har varit och är en stor del av Göinge. Faktum är att 30 procent av den svenska stenindustrin finns i Göinge med omnejd, och Sibbhult är hjärtat med tanke på vår gymnasieutbildning, säger Karl-Axel Hill, projektägare.

Den största delen i satsningen är ett utemuseum som ska byggas på grönytan som finns mellan Lönsbodavägen och banken. Bygglovshandlingar är inskickade, och man hoppas på byggstart i augusti. Museet ska se ut som en tågvagn för att knyta an till platsen där järnvägen gick förr i tiden. Bevarat finns en stenmur som fungerade som lastkaj vid en lastageplats för stenprodukter. Idén är framtagen av arkitekten Gunilla Svensson på uppdrag av Regionmuseet i Kristianstad.

– Tanken är att museet ska vara tillgängligt året om och avgiftsfri. Där ska finnas information om stenindustrin i östra Göingebygden i ett historiskt perspektiv, säger Karl-Axel Hill.

En produktutställning vid Stenforsaskolan ska stå klar i höst med temat sittmöbler. På kyrkogården blir det en gravstensutställning som Sveriges lantbruksuniversitet och Stenindustriförbundet står bakom tillsammans med stiftet. Historiskt värdefulla gravstenar har samlats in i Skåne för att visas.

En stenslinga kommer att anläggas i de centrala delarna av Sibbhult där skyltar med information ska finnas längs vägen. Tanken finns att flytta konstverk som finns på Breanäs konferensanläggning och finna nya platser åt dem i centrala delarna av Sibbhult, då framtiden är osäker för vad som händer med verksamheten på grund av vinterns konkurs.

Göingeboden ska fungera som en port in till projektet via marknadsföring och information.

Som en sista del i projektet ska Göinge hembygdsförening sammanställa det material som finns om stenindustrin och göra det digitalt.

– Det har aldrig gjorts tidigare. Informationen ska finnas på en hemsida så att alla kan ta del av den, och man ska även kunna gå stenslingan via datorn, säger Karl-Axel Hill.

Bakom projektet står Stenkompetenscenter tillsammans med stenföretag i Nordöstra Skåne, Göinge utbildningscenter och Göinge näringsliv.

Finansiärer är Östra Göinge kommun, Sparbanksstiftelsen och Stenriket. Länsstyrelsen har bidragit med drygt 1,4 miljoner kronor via stöd från landsbygdsprogrammet.

Den totala budgeten ligger på cirka 2,3 miljoner kronor.