Svenskt näringslivs enkät: Nu hoppas Östra Göinge bli bland de bästa

Östra Göinge Artikeln publicerades

Östra Göinges mål var topp-100. Förra året drog man efter andan när Svenskt näringsliv presenterade enkätsvaren för företagsklimatet i kommunen. Resultat för årets enkät bådar ännu bättre.

Patric Åberg (M), kommunalråd i Östra Göinge.
Foto: Tommy Svensson
Patric Åberg (M), kommunalråd i Östra Göinge.

Hur står det till med företagsklimatet i Östra Göinge?

”Jo, bra tack” om man frågar Svenskt näringsliv som just är klara med att ha sammanställt enkätsvaren för alla Sveriges kommuner. Där har företagare fått svara på hur de upplever företagsklimatet i sin kommun.

Att det finns ett bra företagsklimat i Östra Göinge skriver också kommunens näringslivschef Karl-Axel Hill under på. Han är väldigt nöjd med kontakterna mellan kommunen och företagare samt det nu presenterade resultatet.

– Vi sticker ut i den tredjedel av undersökningen som handlar om det sammanfattande omdömet, säger Hill, som satt fokus på att det ska vara lätt att vara företagare i Östra Göinge.

Jämför man med siffran för övriga kommuner i Skåne så hamnar Östra Göinge på en åttondeplats.

Men var Östra Göinge hamnar i rankninglistan, som presenteras först i oktober, avgörs även av andra parametrar, där SCB:s siffror om kommunikationer är ytterligare en tredjedel av bedömningen och övriga enkätfrågor utgör den sista tredjedelen.

Sedan Östra Göinge började jobba med näringslivet 2012 (låg då på plats 246 av landets 290 kommuner) har målet varit att klättra i rankninglistan till topp 100. Och redan förra året såg det ut som det skulle lyckas, men man föll lite grann på målsnöret. Totalt förbättrade man sin plats från 115 till 107.

Avgående näringslivschefen Karl-Axel Hill.
Foto: Malin Palm
Avgående näringslivschefen Karl-Axel Hill.

Det som låg kommunen i fatet förra året var att andelen nyföretagande dippade 2016.

Då var det 59 företag som startade i Östra Göinge, att jämföra med 87 för det senaste året. Nettot mellan inflyttade och utflyttade eller nerlagda företag var minus 26 under 2016, medan den för 2017 låg på plus 28.

Östra Göinges sammanfattande omdöme landar på 3,9 jämfört med övriga Sverige som har 3,4. År 2013 låg det sammanfattande omdömet i Östra Göinge på 2,97.

Att man nu vågar hoppas på ett ännu bättre resultat denna gång beror just på att klivet är mycket större. Men naturligtvis är det avhängigt hur det går för andra kommuner. Av presentationen framgår att det är fler av Sveriges kommuner som passerat 4.0-strecket, som betyder bra, i år. Skalan sträcker sig mellan 1-6.

– Om man tittar på den service kommunen kan påverka så tyder allt på att vi gör rätt, säger Karl-Axel Hill.

Även hur företagarna upplever andras attityder ingår, där får både politikers, kommunala tjänstemäns, allmänhetens och medias inställning betydligt bättre betyg än i fjol.

Kommunalrådet Patric Åberg (M), som satte målet topp 100, är jättenöjd med hur attityderna har förändrats och ser fram emot höstens rankning.

– Ett långsiktigt strategiskt arbete med näringslivschefen Karl-Axel Hill i spetsen har gjort att vi kunnat ta de här positionerna, säger Åberg, som tycker att det är fantastiska siffror.

Resultatet i Svenskt näringslivs enkät är viktigt för kommunen.

– Det handlar egentligen inte om rankningen utan själva omdömet, säger Åberg och fortsätter:

– Nu ska vi jobba med att det här sprider sig, att vi har ett bra företagsklimat. Detta är en av förutsättningarna för att få fler företag att bli intresserade av att etablera sig i Östra Göinge.

Fotnot: Nyfiken på att se hur det står till bland kommunerna? Gå in på foretagsklimat.se och jämför.