Signerat Duveborn

Begrav flumskolan

Signerat Duveborn Artikeln publicerades

Skolinspektionens rapport om tillståndet i svenska skolor, som publicerades i går, är bedrövlig läsning.

Trots att brister i undervisningen har påtalats vid upprepade tillfällen under de senaste tjugo åren har inget gjorts, påtalar inspektionen. Visst kan det uppfattas som positivt att 9 av 10 elever klarar av att nå målen i grundskolan, men med tanke på att det handlar just om grundskolan är det snarare olyckligt. Det får inte finnas någon tolerans för att en viss kvot aldrig ska klara av skolan. Visionen måste vara att se till så att alla når målen. Det är detta skolan och skolpolitikerna måste sträva efter.

Rapporten understryker att de reformer alliansen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) sjösatt är nödvändiga. Rätt att överklaga betyg, fler speciallärare, tidigare betyg, tidigare skriftliga omdömen, bättre uppföljning, bättre lärarutbildning, nya kursplaner och legitimerade lärare.

Skolsverige är på rätt väg. Även om det tar tid. Mycket talar för att experimentet med den kommunaliserade skolan måste avslutas. Det är dags för en likvärdig skola, för alla, i hela landet.

Fast den stora faran för framtiden är främst om skolreformerna inte får verka fullt ut. Om de rödgröna vinner på söndag lär mycket rivas upp. Det är återställare som gäller. Och då talar vi – dessvärre – inte om återställare till hur det var för mer än tjugo år sedan.