Signerat Duveborn

Lösa bussförbindelser

Signerat Duveborn Artikeln publicerades

Kristianstadslänkens vidare dragning genom centrum ser ut att avgöras utan någon intensifierad dialog. Det är bedrövligt.

Busstråket genom Kristianstad, från centralstationen till CSK på ena hållet och till Högskolan på andra, behövs. Inte tu tal om annat. Snabbare förbindelser gör arbetsplatserna mer attraktiva, vilket gynnar hela kommunen. Ändå är det så mycket med Kristianstadslänken som tycks ha förbisetts, inte minst den demokratiska dialogen med Handelsföreningen, Fastighetsägarna och kommuninvånarna.

Kristianstad är mycket före detta. I dag är det handeln, Högskolan och regionens verksamhet som bär. Bland annat därför är det rimligt att kommunens samverkan med näringslivet fungerar, eller åtminstone existerar.

Om den inte gör det spelar det ingen roll att det inte går att lösa bussförbindelserna på ett bättre sätt. Problemet är väl kanske att det framstår som om hela stadsplaneringen har gjorts utan hänsyn till handlarna.

Med en ombyggnad av Rådhuskvarteret till nya, fräscha kommun- och regiongemensamma lokaler som grundsten är det inte konstigt att allt landar fel. Då kan inte Centralen utan vidare flyttas så att Kristianstad bygger bort säckstationen, då får vi ett busstråk rakt genom en stadskärna som i andra sammanhang brukar hävdas är kulturhistoriskt allergisk mot minsta lilla förändring.

Om Rådhuskvarteret hade fått bli bostäder, kombinerat med en galleria, så hade ett nytt politikhus kunnat byggas vid järnvägen, mot Polishuset till. Det hade minskat effekten av en framtida flyttning av Centralen.

Om ...

Så blir det inte.

I stället kör politikerna vidare på den väg de själva har bestämt: över alldeles för många av de som ser till att staden förblir attraktiv.