Skivrecensioner

Hi Hank!: Alla har biljett

Skivrecensioner Artikeln publicerades

Den musikaliska spårvagnsresan anförs av en ung göteborgskvartett, där en röst omedelbart ger mersmak: tenoristen Anders Gabrielsons varma, mulliga, ljusa ton, bland annat i hans mjuka jazzvals "Förvirring".

Det man därnäst fäster sig vid är den höga nivån på gruppkommunikationen. Det visaktigt melodiska samspelet i Johan Gunds "Peace of mind" – och inte minst dennes eget pianospel – kan föra tankarna till Jarrett-Garbarek-kvartetten, vilket är menat som högsta beröm.

Till råga på allt exekverar detta unga jazzgarde knöliga teman och påhittiga improvisationer i sammansatta taktarter med en ledig elegans ägnad att avväpna och blända gamla stötar som undertecknad.

Gabrielsons "Prince Arthur and the Faerie Queen" kontrasterar det stökiga och det mjukt förtrollande. Max Thornberg träder fram med ett ömsint bassolo i egna, gripande balladen "En timme före ljuset". Med Johan Birgenius trummor som motor bygger ett par av styckena i intensitet från det försynta till det exalterade: Thornbergs tickande "Uppåt framåt" och Gabrielsons hymnlika "Just as you are".