Sport

Att bygga eller bevara? Det är en den ständiga diskussionen när det gäller kusten. "Den hållbara utvecklingen måste vara grunden till våra ställningstagande", säger kommunekologen Ulrika Hedlund som ser fram emot att ta del av allmänhetens synpunkter på den föreslagna kust- och havsplanen.
Foto: