Grannarna ger upp i bråket om stranden

Idrott/Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Bråket om detaljplanen gällande evenemangsstranden i Åhus är över. Grannarna som fick avslag på sitt överklagande i Mark- och miljödomstolen väljer att inte överklaga till högsta instans.

Striden mellan Åhus Beach AB och ett antal grannar till evenemangsstranden intensifierades under sommaren. En del fastighetsägare tyckte då att Åhus Beachfotboll och Åhus Beachhandboll borde flyttas till en annan plats. Därför överklagade de också detaljplanen till Mark -och miljödomstolen.

Överklagandet avslogs i september och fastighetsägarna som har varit missnöjda med detaljplanen hade därför fram till i går på sig att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Nu står det klart att man valde att avstå. Därmed vinner också detaljplanen laga kraft.

– Då finns det äntligen en permanent detaljplan, något som både festivalen och kommunen har velat, säger Fredrik Sandgren på Kristianstad Advokatbyrå, som företräder Åhus Beach AB.

Kommunalrådet Pierre Månsson (L) är lättad efter beskedet.

– Superskönt. Det innebär att vi inte behöver vara oroliga för planerna för beachhandbollen. Sedan gäller det här egentligen bara stranden. Den här detaljplanen har varit väldigt komplicerad, men den andra har ännu fler beståndsdelar. Hur ska parkeringen se ut, hur ska vallen se ut? Så att vi avlastar trafiken på Stubbagatan, säger Månsson.

I ett brev till kommunen förklarar grannarna att en av anledningarna till att man ger upp ärendet är länsstyrelsens beslut i augusti att inte bevilja Åhus Beach tillfälligt bygglov.

"Konsekvensen av länsstyrelsens beslut är att tillfälliga bygglov eller säsongslov med allra största sannolikhet inte längre kan sökas av ÅBH vilket, om vårt överklagande skulle godkännas i hovrätten, skulle kunna leda till att beachhandbollen- och fotbollen får ställas in eller flytta. Det har aldrig varit vår avsikt eftersom det skulle drabba många ungdomar som vill idrotta och lokala idrottsföreningar", skriver man.

Grannarna menar också att den nya detaljplanen som är på gång kring hamn- och festivalområdet nu ställer stora krav på kommunen. I fyra punkter har man listat de önskemål man har.

Det handlar bland annat om att man vill se en ansvarig person utses för att se till att skötselplanen följs, införande av den policy för tidsbegränsningar som har utlovats och en förbättring av sandkvalitén.

Pierre Månsson igen:

– Det får vi lyssna på. Lika glada som vi är för att det finns ett evenemang, så förstår vi att grannarna har synpunkter och att det är en tuff belastning. Där måste framför allt C4 Teknik ha en dialog och det tror jag är i gång, säger han.

Bladetsporten har varit i kontakt med advokat Lennart Melchior, som företräder fastighetsägarna, men som inte vill ge några ytterligare kommentarer.