Konkursen nära för IFK Kristianstad

Sport Artikeln publicerades

HANDBOLL Det blir inget skatteackord för IFK Kristianstad. Igår meddelade kronofogden sitt beslut. Klubben måste därför skaka fram ytterligare 900000 kronor för att undvika konkurs.

På plan har IFK börjat vinna.
Utanför går klubben sin svåraste match någonsin.
Mot kronofogden.
Och det är fördel fogden.
– Men vi ger inte upp. IFK får bara inte gå i konkurs, vi ska fortsätta kämpa, lovar IFK-basen och den obotlige optimisten Ingvar Edvardsson som var besviken efter beslutet.
– Jag hade räknat med ett positivt besked, helt klart.
Den 25 januari lämnade IFK in en ansökan om ackord till skattemyndigheten i Malmö.
IFK erbjöd 1,3 miljoner kronor som en avbetalning på den skatteskuld som sammanlagt uppgår till 2,2 miljoner.
Kronofogden Per-Henrik Björverud granskade IFK:s förslag i knappt två veckor – och igår meddelade han sitt beslut.
– Det blir avslag. Jag godkänner inte något skatteackord. Kronofogdemyndigheten konstaterade visserligen att staten inte får någon större utdelning om klubben tvingas kasta in handduken. Men den samlade bedömningen är trots allt att det inte skulle vara till fördel för det allmänna att acceptera det föreslagna ackordet. En anledning till det är att allvarliga anmärkningar riktats mot klubbens redovisning och indirekt mot den gamla styrelsen.
– En del av utgifterna redovisades aldrig på ett korrekt sätt, säger Per-Henrik Björverud.
Styrelsen byttes ut under 1999 och genom kronofogdens beslut är nu fältet fritt för att kräva den förra styrelsen på skatteskulden. Om klubben inte får in de pengar som behövs kommer kronofogden att rikta kravet mot minst fyra före detta styrelsemedlemmar.
–Lagen som reglerar styrelsens ansvar är strikt. Om de vägrar att betala får ärendet prövas av domstol, säger Per-Henrik Björverud.
Det som åtminstone tillfälligt kan rädda IFK är att den faktiska skulden hos kronofogden ännu bara är drygt 190000 kronor. Resterande kommer att inkomma först senare i vår.
Det innebär att IFK nu kan betala skulden som är akut och på det sättet ”köpa” sig tid för att få i hop mer pengar.
Den möjligheten bekräftas också av Per-Henrik Björverud.
–På mitt bord har jag en restförd skuld på 196547 kronor. IFK kan naturligtvis betala det och köpa sig tid. Men totalt ska staten ha in allt, det vill säga 2,2 miljoner. Roland Jensen, IFK:s ekonomiske rådgivare, har varit informerad under resans gång och var inte överraskad över beslutet.
– Det lutade åt det här beskedet, ja. Men det är klart...man hade hoppats.
Vad händer nu?
– Jag har precis hunnit läsa igenom beslutet men jag utgår ifrån att klubben jobbar vidare för att få in de pengar som fattas.
Efter kronofogdens beslut har IFK fyra alternativ.
Samla ihop resterande 900000 kronor och betala av hela skatteskulden.
– Jag tänker ha nya diskussioner med privatpersonerna i det nybildade konsortium som står IFK nära, och förhoppningsvis kan vi få loss mer pengar den vägen, säger Roland Jensen.
Samla in mer pengar, men inte alla 900000, och sen begära ett nytt ackord.
– Det är ett alternativ, men frågan är hur stor chans vi har att lyckas. Min uppfattning är att det nästan är omöjligt för oss att få ett ackord, eftersom det finns en så stark kritik mot hur den gamla styrelsen har skött föreningen, säger Jensen.
Förhandla fram en avbetalningsplan.
– Det är inget vi har diskuterat och heller inget som jag tror skulle gagna I IFK. I så fall handlar det bara om konstgjord andning och samma situation skulle återkomma inom en snar framtid. För att klubben ska överleva på sikt måste vi ha in sponsorpengar och företag är inte beredda att gå in med några pengar som går till att betala en skatteskuld.
Edvardsson instämmer.
– Jag vill ha rent bord, och det nu. Så att vi kan gå vidare.
Ge upp och begära sig själv i konkurs.
– Det är sista alternativet, men där är vi inte ännu, menar Roland Jensen och han får medhåll av Ingvar Edvardsson.
– IFK ska räddas, det finns helt enkelt inget annat alternativ.
Hur då? Ni måste ha in 900000 kronor – och det snabbt.
– Mitt hopp står nu till det konsortium av personer som gått in med 1,3 miljoner.
Du tror att de är beredda att gå in med mer pengar?
–Jag hoppas och tror det. Jag har kallat till styrelsemöte ikväll och då får vi diskutera saken.
Det här konsortiet som du nämner. Vilka ingår i det?
– Det är 10–15 personer som står IFK nära.
Vilka är det?
– De vill inte skylta med sina namn, och det respekterar jag. Bara vi får in pengarna.
Förutom skatteskulden är klubben skyldig banker och leverantörer uppemot en och trekvarts miljon kronor. Om skatteackordet hade beviljats hade en uppgörelse med dem legat klar. Nu tvingas Ingvar Edvardsson att sätta all sin tillit till att konsortiet lyckas skaka fram de 900000 kronor som saknas.n