Sven Bergquist

Klokt att tala med Löfven!

Sven Bergquist Artikeln publicerades

Statsminister Fredrik Reinfeldt och S-ledaren Stefan Löfven behöver säkert tala energi. Energi­minister Anna-Karin Hatts (C) nej beror förmodligen dels på Centerns politik, dels på bristande realism.

Dock borde hon inse, att Sverige är en skogsindustriell stormakt - exportvärde 128 miljarder per år och bara 25 procent import; därtill har vi en internationellt stark basindustri med kemi, gruvor och stål. Mer än 400 000 personer sysselsätts. Och trots egen energiproduktion använder den årligen 40 TWh el; 1/4-del av vår totala elförbrukning! Dess bas är skog, malm, vattenkraft och givetvis människor och företag med förmåga att exploatera dem. Vattenkraft och kärnkraft täcker nästan hela landets elbehov på 140 TWh. Hatt får nog finna sig i att även industrin, S-oppositionen och LO vill diskutera hennes fögderi. Tunga investeringar i infrastruktur sköts så.

Den nye S-ledaren har så många gånger– som Metall-bas – förklarat hur viktiga dessa tillgångar är för vårt välstånd att han även nu måste säkra industrins energibehov. Statsministern lär inte nonchalera att hälften av nettointäkterna från vår stora export kommer från just elintensiv basindustri. Finansministern tackar säkert inte nej till 40 miljarder årligen i elskatter.

Centerns energipolitik har sedan 1970-talet byggt på fanatism och okunnighet. Partiet kritiserar nu - liksom även Håkan Juholt gjorde – elpriserna som 1970–2009 tillsammans med nätavgifterna ökat 15 gånger. Där­emot talas det tyst om att elskatter och moms ökat 123 gånger; Centern har konsekvent röstat för dem! El kostar konsumenterna mindre än skatterna på den! Politikerna har höjt elpriserna, skyllt på marknaden och låter dig som konsument betala.

Effekterna av nya elområden vet vi nu. Sedan 1976 har C velat stänga Barsebäcks två reaktorer. Den fick Göran Perssons hårt trängda S-regering med sig. Följden har blivit att elproduktion och överföring nu är otillräcklig och då blir elen dyrare i Sydsverige än norr om Småland.

Det riktigt allvarliga för svensk ekonomi är dock att vi i en framtid, även när det inte blåser, behöver mer el än vad vatten- och kärnkraft i dag producerar. Dagens kärnkraftverk konstruerades under 1960-talet; togs i drift 1972–1985. Efter 2020 behöver de förnyas.

Energiministern kan lära sigav misstagen. 1976, endast fem dagar efter valet, började Centerledaren inse att Barsebäck 2 måste startas, trots att han lovat att kärnkraften skulle vara avskaffad 1985 och dessutom förklarat:

”Jag sätter mig inte i en regering som startar fler kärnkraftverk och ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.”

De regeringar han ledde startade som bekant ett antal kärnkraftverk! Inbillar sig verkligen Anna-Karin Hatt att Centern, som knappt ”platsar” i riksdagen, ska diktera energipolitiken?

Sven Bergquistär fristående skribent. Han har varit ledarskribent i flera, liberala tidningar