Sven Bergquist

Stormvarning för Maltesholm

Sven Bergquist Artikeln publicerades

Tysklands ”Energiewende”- från kärnkraft och fossil – är i kris. Prokon - en ledande vindfinansiär – i konkurs, om tre månader!

”Altkansler” Gerhard Schröder varnar i boken Klare Worte (Klara besked) för Merkels politik: ”Elkonsumenterna säger nej till Europas högsta elpriser och vindsubventioner”, skriver han.

Elcertifikaten leder till att tyska Enercon, som bygger 1 000 vindkraftverk i Markbygden utanför Piteå, på 15 års sikt räknar med 30–40 miljarder i subventioner, varnar Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för Vattenfalls elproduktion. Ska vi punga ut med miljarder till Tyskland för deras kärnkraftsstopp, frågar han?

Eons tyska ledningsa nej till svenska Eons köp av Maltesholms Kraft, trots miljonböter. Men Vattenfall vill trots en ansträngd ekonomi köpa bolaget. Kraften behövs inte. Vi exporterar lika mycket – till halva produktionskostnaden – som vindkraften producerar. 700 snurror i Hanöbukten ligger långt bort.

För 50 år sedan krisade öst-ekonomier. 1989 rasade Berlinmuren. Vi drabbades av Stålverk 80 och varvsdöd. 1976 förlorade Olof Palme och Gunnar Sträng makten. Fälldin, Bohman och Ahlmark övertog den.

”Borgarna går till dukat bord”, skrek Palme från talarstolarna.

Men storföretagen dementerade. Gunnar Wessman, Uddeholm, och Erik Sundblad, Stora Kopparberg, hade ett hemligt krismöte den 23 september 1976 på Grand i Stockholm med Fälldin, Bohman och Ahlmark. Sossarna hade bluffat. Sträng skulle lösa allt efter valet. Så blev det inte.

Liknande uppståndelse väcker nu effekterna av subventionerna till vind- och solkraft i Europa. Och vi finns med på ett hörn. Tyskland betalar över börspris för ny vindkraft. Därför produceras mer än behovet, när det blåser; omvänt vid vindstilla. Grannländerna kan för sin elbalans inte ta emot överproduktionen. Danmark betalar för att bli av med den.

Elkonsumenterna betalar cirka 3 öre per kWh i certifikat (i elpriset). Producenterna får 15–20 öre per levererad kWh. Börspriset avgör. Vindkraft producerar 9 – 10 miljarder kWh. Elanvändarna subventionerar i dag producenterna med 1,5–2 miljarder kronor per år i 15 år. Ändå tror Svensk Vindenergi att man pressar elpriset!

I Markbygdens vindpark (Piteå) byggs över 1 000 vindkraftverk, som ska producera nästan som Lule älv. Varje år i 15 år räknar de med 2–2,5 miljarder i subventioner, som svenska elkonsumenter ska betala; totalt 30–40 miljarder.

Det oroväckande är attbeslutsfattarna sover. Men en pensionerad Vattenfall-chef, Sivert Göthlin, har dessbättre slagit larm i artiklar, bland annat i DN.

Ska svenska elkonsumenter subventionera tyska kapitalintressen, som i Sverige vill tjäna pengar och verka miljövänliga? Ingen tror att miljön vägleder dem; däremot konsumenternas subventioner. De bör själva betala för att bli fossilfria. Så har vi gjort i Sverige!