Sven Bergquist

Tysk vindkraft – nya kolkraftverk!

Sven Bergquist Artikeln publicerades

Vindkraften kläms ekonomiskt i Skåne och Blekinge. Men ännu mer i Tyskland. Förbundskansler Angela Merkels Energiewende; från kärnkraft till naturgas, vind- och solkraft havererar.

Tyskland har nu Europas näst högsta elpris efter ”kolkraft-landet” Danmark! Och 2013 stiger tillägget på förnybar energi med 47 procent! Svart kolkraft är Europas miljöspöke; har svenska miljöpartister upptäckt det?

Rysk gas skulle frälsa Tyskland men den har två fel; är rysk och liksom vindkraft för dyr. I stället har USA, som ”Miljö-Europa”, hakat på, ökat användningen av natur- och skiffergas. Billig och skitig kol exporteras till Tyskland!

Merkel-regimen har nu 23 kolkraftverk i pipe-line; i ett land som redan får hälften av sin el från sten- och brunkol. Åtta av 17 reaktorer stoppades efter Fukushima-haveriet i Japan; resten 2022.

Hur länge ska svenska politiker kalla Tyskland ett miljöpolitiskt föregångsland? När koldioxidhalten stiger över Vittsjö med omnejd blir det kanske annat ljud i skällan?

Sverige har hamnat i en skönmiljösituation. På Svensk Energi räknar man nu med att vi i år exporterar hela 16 TWh (miljarder kWh) med obetydliga koldioxidutsläpp. Vattenkraften ger i år nästan 80 TWh; 50 under torrår och 80 våtår. Och kärnkraften, med årskapacitet på 65–70 TWh, producerar för fullt; därtill kommer låg elanvändning i Europa under lågkonjunktur.

Varför ska Region Skåne och landstinget i Blekinge satsa på ny vindkraft? På kraftbörsen köps elen för 20–30 öre per kWh. El från vindkraft kostar 60 öre att producera. Som synes Ebberöds bank; notan (certifikaten) skickas som vanligt på elkunder och skattebetalare, som tvingas subventionera vind-elen.

Region Skåne borde använda de 350 vindkraft- miljonerna i vården, som är viktig för folket, i stället för att ”smörja” MP-politiker med skattemedel, och Blekinge landsting borde först trygga sin bristande patientsäkerhet i västra länsdelen innan man gapar över mer. Några ”ljushuvuden” i landstinget anser till och med att Blekinge bör bli självförsörjande med el från vindkraft. Länet använder cirka två TWh el per år. Det behövs 600–700 vindsnurror för att ordna det. Beroende på kapacitet och placering (till havs dyrast) kostar de 50–90 miljoner styck. Var så god och räkna!

I Europa räknar man med attborrning efter skiffergas, fracking, börjar på allvar; först i Danmark och sedan i Sverige. Franska energiföretaget Total vill borra. Danmark har varken vatten- eller kärnkraft utan tvingas luta sig mot kol och naturgas så länge denna räcker. USA:s skiffergas-revolution inspirerar Europa. Men Shell har borrat i Skåne under stark kritik från Carl Piper och andra i nätverket ”Heaven or sHell”.

Även flera europeiska regeringar är tveksamma till fracking. Det finns uppenbara miljörisker. Men den ger billig energi, till och med billigare än kärnkraften.

Sven Bergquistär fristående skribent. Han har varit ledarskribent i flera liberala tidningar.