Sven Bergquist

Vindkraften - Ebberöds bank

Sven Bergquist Artikeln publicerades

Om Volvo har för många osålda bilar, ökas produktionen då? Antagligen inte! Om Sveriges elproduktion på tolv månader är 15–16 TWh (miljarder kWh) större än vårt eget behov - nästan tre gånger mer än vindkraftens årsproduktion - och därtill lönsam, ska vi då producera mer olönsam vindkraft?

Det tycker Svensk Vindenergi AB! Och inte nog med det! Elkunderna ska dessutom genom ökade skatter och avgifter (elcertifikat) subventionera olönsam vindel, vars produktionskostnad är 60 öre per kWh; kraftbörsen betalar mindre än 30 för den! Tala om Ebberöds bank. (8 procent inlåningsränta och bara 4 procent låneränta; insatt kapital fick ta underskottet!)

Så här låter tiggeriet:”Hela branschen blöder, ingen kalkyl går att räkna hem på grund av för låga priser på el och certifikat. Det brådskar om inte branschen ska gå under”, skriver Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström till regeringen.

Syn för sägen, att Sverige skulle vilja ha mer vindkraft var en opinionsstudie, betald av Svensk Vindenergi! Trots att bara 68 procent av 82 personer svarade på Gotland - SOM-institutet manade till försiktig tolkning - beskrev Helker Lundström opinionen som bred!

Det handlar inte om elkundernas bästa. De ska inte bestämma utan producenten, Svensk Vindenergi. I vilka stater är detta ”luftiga snack verkstad”? Snart bara Nordkorea och Kuba.

Om det nu är så illa ställt vore det väl lämpligare att råda börsens vindbolag, Arise och Eolus i Hässleholm, att vinstvarna; börskurserna talar väl för det. Dumt att köpa aktier i en döende bransch; ännu dummare att skattebetalarna ska slänga goda pengar efter dåliga!

Mycket el finns nu av tre skäl: Rikligt med vatten (beror på vår herre), kärnkraften producerar mer efter effekthöjningar, slutligen kräver lågkonjunktur i Europa mindre el. Och el kan inte lagras; bara i vattendammar.

”Fram till 2025 behövs ingen ny ersättningskraft”, fastslår Vattenfalls nya ledning i sin ansökan om ny kärnkraft. Men eftersom ny sådan kraft tar cirka 15 år att få fram måste studier börja. Svensk Vindenergi borde läsa texten från Vattenfall. Den är bland annat undertecknad av vice vd tillika finanschef Ingrid Bonde – välmeriterad före detta chefstädare på AMF Pension och Finansinspektionen - och visar en kompetent företagslednings ekonomiska resonemang, när behov av ny kraft bedöms; fjärran från vindenergins luftiga floskler.

Skånska godsägare, liksom LRF,är inte särskilt intresserade av elkunderna. De hyr däremot gärna ut olönsam mark till vindsnurror. Enligt Jacob Palmstierna kunde Maltesholms vindprojekt ge pengar till renovering av slottsfasader. Skulle det vara en uppgift för skattebetalare och elkunder? Tydligen tyckte oppositionsrådet Heléne Fritzon (S) det. Och Palmstierna lovade därför rösta på henne! Också en bild av den ”sakliga grund” vindkraften under stundom kan vila på.

Sven Bergquistär fristående skribent. Han har varit ledarskribent i flera liberala tidningar.