Sverige & Världen

Heléne Fritzon debuterar på ministermöte i EU

Flyktingkrisen Artikeln publicerades
Heléne Fritzon (S).
Foto:Peter Åklundh
Heléne Fritzon (S).

Nya migrationsministern Heléne Fritzon (S) får sin första dust med övriga EU-länders syn på asyl och migration när hon i dag gör sitt första ministermöte i Bryssel.

Hårt tryck väntas på de länder som fortsatt står långt från att uppfylla sina kvoter av asylsökande som anlänt till Grekland och Italien.

EU-domstolen slog i förra veckan fast att EU-ländernas migrationsministrar gjorde rätt när de hösten 2015 beslutade om att alla EU-länder skulle hjälpa till och ta emot flyende som nått till EU.

Den domen lär bli flitigt nämnd vid dagens justitie- och inrikesministermöte i Bryssel.

– Jag kommer ju att använda den. Jag kommer att säga att den förpliktigar. Nu har vi haft en domstolsprövning på åtagandet för Ungern och Slovakien och det är naturligtvis oerhört viktigt att man följer de beslut som är fattade. Det är en viktig del i Sveriges hållning och argumentation, säger migrationsminister Fritzon på väg in till mötet.

Ungern och Slovakien är samtidigt inte ensamma om att dra sig för att uppfylla sina asylkvoter. Även Polen och Tjeckien har bannats av EU-kommissionen för sina insatser så här långt.

Dagens ministermöte är dock främst till för att uppdatera alla om läget och gå igenom vad som skett under sommaren. På senare tid har inflödet av migranter och asylsökande över Medelhavet minskat kraftigt – samtidigt som vittnesmålen blivit allt fler om situationen i de läger i Libyen där flyktingarna och migranterna i stället hålls.

– Det är förfärliga förhållanden i lägren, absolut, säger Heléne Fritzon – som dock är mer svävande när det gäller frågan om vilket ansvar EU har för situationen.

– EU har ett ansvar i den meningen att vi driver på ett arbete tillsammans med FN-stödda organisationer för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. För det är två viktiga delar: att långsiktigt jobba med kunskapen kring mänskliga rättigheter, men också nu i det korta perspektivet att vara en del i de insatser som behöver göras kring de händelser som sker just nu, inte minst på vattnen runt Libyen, säger Fritzon i Bryssel.