TT-Ekonomi

Minskad tro på stigande bopriser

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Hushållens förväntningar på bostadspriserna har dämpats ännu mer, enligt SEB:s månatliga mätningar. Bankens boprisindikator faller för tredje månaden i rad. Allt färre tror att bostadspriserna fortsätter att stiga.(TT)

Allt färre tror att bostadspriserna fortsätter att stiga. Under december sjönk SEB:s boprisindikator tre enheter till 10, enligt ett pressmeddelande.

Förväntningarna på stigande priser har vänt ner i alla regioner förutom Svealand, med undantag för Stockholm där tron på stigande priser nu är lägst jämfört med övriga delar av landet.

Totalt sett svarar 41 procent av hushållen att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, en minskning med tre procentenheter från förra månaden.

Borprisindikatorn definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

"Även om bostadsförsäljningarna kom i gång ganska bra under hösten så är prisutvecklingen avvaktande och i vissa segment backar den till och med något. Det återspeglas i medierapporteringen och tillsammans med diskussionen om kommande räntehöjningar dämpar det hushållens förväntningar på boprisutvecklingen", säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB, i en kommentar.

Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer som genomfördes under 27 november till 4 december.