TT-Ekonomi

Norges centralbank ser orosmoln

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Norges centralbank drar ned på takten för framtida räntehöjningar i sin prognos. Banken pekar på det skakiga oljepriset och politisk osäkerhet i omvärlden.(TT)

Tidpunkten för nästa räntehöjning ligger i prognosen kvar på mars 2019, men det blir enligt banken troligen bara en räntehöjning till efter det under nästa år.

Den norska styrräntan lämnas samtidigt, som väntat, oförändrad på 0,75 procent.

Den norska kronan, som på senare tid har försvagats av ett kraftigt fall för oljepriset, stärktes något efter beskedet.

Banken motiverar sin mjukare räntebana med ihållande handelskonflikter och den politiska turbulensen i Europa, som antas trycka ned tillväxten i länder som Norge handlar med. Brexit utan ett utträdesavtal pekas ut som en faktor som kan förvärra läget ytterligare.

Norges finansdepartement meddelar samtidigt att man höjer det så kallade kontracykliska buffertkravet på banker till 2,5 procent, från 2 procent. De nya kapitalkraven, som införs på rekommendation av centralbanken, ska vara uppfyllda inom ett år.

Finansdepartementet hänvisar till finansiella obalanser. De har byggts upp av den höga och stigande skuldsättningen bland norska hushåll och flera års snabbt stigande bostadspriser till rekordnivåer.