TT-Ekonomi

Storstäder får rätt om kväveutsläpp

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

EU hade inte rätt att höja gränsvärdena för tillåtna kväveoxidutsläpp från dieselbilar. EU:s domstol ger de tre huvudstäderna Madrid, Paris och Bryssel rätt i sina protester mot EU-kommissionens beslut 2016, som städerna ansåg gick utöver EU:s mandat.(TT)

EU hade inte rätt att höja gränsvärdena för tillåtna kväveoxidutsläpp från dieselbilar. EU:s domstol ger de tre huvudstäderna Madrid, Paris och Bryssel rätt i sina protester mot EU-kommissionens beslut 2016, som städerna ansåg gick utöver EU:s mandat.

Städerna hade satt upp egna hårdare krav på gamla dieselbilar för att få ner kväveoxidutsläppen.

Domstolen ger EU-kommissionen ett år på sig att ta bort de nuvarande gränsvärdena för att inte redan tagna beslut ska skapa osäkerhet kring vad som gäller för biltillverkare och konsumenter.