TT-Inrikes

Eskilstunabor bör koka dricksvattnet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Boende i Eskilstuna och flera orter utanför uppmanas att koka sitt dricksvatten efter det att prover har visat på förhöjda bakteriehalter. Uppmaningen ska främst ses som en försiktighetsåtgärd, enligt VA-chefen Admir Ibrisevic.(TT)

Boende i Eskilstuna och flera orter utanför uppmanas att koka sitt dricksvatten efter det att prover har visat på förhöjda bakteriehalter. Uppmaningen ska främst ses som en försiktighetsåtgärd, enligt VA-chefen Admir Ibrisevic.

– Bakterierna finns normalt spridda och har man egen brunn kan det finnas ganska stora mängder. Men för vår del vet vi att vattnet har påverkats och eftersom det är så många som delar på vattnet är gränserna mycket strängare, säger han.

Det var under en rutinkontroll som det visade sig att vattnet inte var drickbart utan att först kokas, vad detta beror på är ännu oklart.

– Förutom den kortsiktiga lösningen med kokningsrekommendation fortsätter vi med utredningen, samtidigt som vi spolar nätet och avgränsar ytterligare, säger Ibrisevic.

Det finns ännu ingen tidsplan när dricksvattenkvaliteten ska vara återställd.