TT-Inrikes

Försvarsexpert: Inte imponerad

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Försvarsexperten Håkan Edström anser att försvarsuppgörelsen mellan regeringen och M och C inte är tillräcklig för att skapa ett starkt svenskt försvar. - Jag är inte imponerad. Jag saknar en helhet, säger han och efterlyser "mindre snack om pengar".(TT)

Håkan Edström är docent i statsvetenskap och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och anser att det är bra att det tillkommer mer pengar till försvaret, men att det saknas ett helhetstänk.

– Jag vill höra mindre diskussion om antal miljarder hit och dit, där jag tycker att partierna träter nu, och mer om utformandet av försvarspolitik och säkerhetspolitiken. Jag får en känsla av att det här är populism och förberedelser inför valet, säger han.

Kalla kriget

Edström drar jämförelser med hur svenska försvaret agerade under Kalla kriget.

– Allting hängde logiskt ihop inom ramen för en samlad säkerhetspolitisk och försvarspolitisk doktrin, inklusive militära operativa koncept. Det fanns under Kalla kriget, men lyser med sin frånvaro i dag, säger han.

Johan Wiktorin som är förvarsdebattör välkomnar försvarsöverenskommelsen.

– Nivån är höjd och det är bra. Däremot tror jag att det kommer bli mer pengar till försvaret nästa år. Världen snurrar på och det blir ett allt mer ansträngt läge mellan stormakterna, säger han.

Framgång för ÖB

Han anser att det här är en framgång för ÖB Micael Bydén.

– Han har med lågmäld och trovärdig argumentation fått igenom en slutlig finansiering av förra försvarsbeslutet.

TT: Är pengatillskottet tillräckligt?

– Det skulle vara bra om det kom ett par partier till. Det hade inte skadat om L och KD också varit med för enheten skull, även om förslaget har majoritet i riksdagen och kommer gå igenom, säger Johan Wiktorin.