TT-Inrikes

V vill byta vägar mot tåg i Norrland

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Vänsterpartiet vill få regeringen att välja bort vägbyggen till förmån för järnvägar i transportplanen för de kommande tio åren som nu slutförhandlas.(TT)

Inom kort, om man får tro infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), lägger regeringen fram planen för investeringar i vägar och järnvägar de kommande tio åren. Planen är regeringens svar på det förslag som Trafikverket lade fram i augusti förra året.

Planen skulle redan ha presenterats men förhandlingarna drar ut på tiden. Vänsterpartiet vill att etapper av Norrbotniabanan ska tidigareläggas så att hela sträckan mellan Umeå och Skellefteå, samt därefter Skellefteå-Luleå kan bli klar snabbare.

Har lovat

Statsminister Stefan Löfven (S) sade tidigare i år att han håller fast vid vallöftet om byggstart för Norrbotniabanan under mandatperioden, vilket i så fall måste bli i år. Men det handlar endast om en kort sträcka från Umeå och norrut.

Det behövs också, enligt Jonas Sjöstedt, en utbyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Banan är i dag enkelspårig, men dubbelspår borde vara framtiden om behoven ska kunna mötas. Partiet vill också satsa två miljarder på att öka kapaciteten på Inlandsbanan.

Pengarna som behövs vill V fördela om genom att välja bort en del vägbyggen (vilka vill Sjöstedt inte säga) och att vänta med stora investeringar i ett EU-gemensamt signalsystem.

Den ram som finns för investeringar under perioden 2018-2029 är 622 miljarder, en summa som slogs fast i regeringens infrastrukturproposition 2016.

Talar höghastighet

Parallellt med regeringens och Vänsterpartiets förhandlingar om den nationella transportplanen har regeringen samtal med V och de fyra borgerliga partierna om höghastighetståg. En viktig del i de samtalen är att finna på en finansiering som inte går ut över de ordinarie investeringarna i vägar och järnvägar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill inte gå in på hur det går i samtalen om snabbtågen. Däremot är regeringens mål klart, säger han:

– Vi behöver nya stambanor, men det kommer att ta tid.

TT: Samtalen, går de ut på att hitta en tidsplan?

– Framförallt handlar det om finansieringen. Den nationella planen kommer att redovisa de investeringar vi gör i vägar, järnvägar och sjöfart i hela landet. Men ska vi satsa på nya stambanor för höghastighetståg kräver det kompletterade finansiering. Det är det vi pratar om med oppositionen nu eftersom höghastighetstågen annars skulle riskera att tränga ut andra angelägna projekt, säger Eneroth.